Svaret på spørsmålet i tittelen er nok i de aller fleste tilfeller nei. At smart annonsering likevel kan ha en positiv innvirkning er imidlertid ganske sannsynlig. 

Sammenhengen mellom salg og investering i media er naturligvis komplisert, men likevel: Det amerikanske Video Advertising Bureau (VAB, som representer en rekke aktører innen TV-industrien) har gjort et godt stykke arbeid for å se om det finnes korrelasjon og funnene er interessante.  Historien bak studiet startet med en artikkel i bransjetidsskriftet AdAge (miracle drug of digital media) hvor essensen var funn knyttet til bedrifter som økte investeringene sine i digitale medier for deretter – kvartal etter kvartal – melde om dårligere salgsresultater.

VAB analyserte deretter i studiet A question of impact: Exploring the correlation between TV spending and business performance med 100 børsnoterte virksomheter. De sammenliknet deres medieinvesteringer i USA over en treårsperiode, og presenterte resultatene i 2014. De fant en sterk sammenheng mellom økte TV-investeringer og finansiell performance. Utviklingen på finansielle nøkkeltall var sterkest for virksomheter med en kontinuerlig vekst i TV-investeringene. Jo mindre TV-investeringer jo dårligere resultater på Wall Street. Tre av parameterne som ble undersøkt var aksjepris i forhold til markedet (S&P 500), inntjening per aksje og topplinje (salg). Selskapene representerte en bred bukett av kategorier (se under)

En analyse av 100 børsnoterte selskaper kom med oppsiktsvekkende funn rundt annonsering og aksjekurser. Kilde: VAB.

Av de 100 selskapene som ble fulgt økte 60 av selskapene investeringene på TV, mens 40 av virksomhetene reduserte innsatsen på TV. På aksjepris i forhold til markedet gikk virksomhetene som reduserte på TV ned fem prosent. Den eller de som økte investeringene hadde en økning på 53 prosent i forhold til markedet. Inntjening per aksje viste forskjell på 33 prosentpoeng. Vekst på topplinjen viste en forskjell på 19 prosentpoeng i favør av selskapene som økte TV-investeringene.

En lang liste av økonomiske beregninger og forhold bidrar til å avgjøre kursutvikling på børsen. Det er derfor krevende å dra en tydelig linje mellom investeringer i media og forretningsresultater. Å ignorere funnene er likevel risikabelt.

Ikke all TV-reklame imidlertid bidrar til verdiøkning på børs. I november i fjor fikk treningsutstyrsprodusenten Peleton smertelig erfare at det også kan gå riktig galt hvis reklamen deres provoserer tilstrekkelig. Den 30 sekunder lange reklamefilmen kalt «Gaven som gir tilbake» ble definert som sexistisk, med en påfølgende storm på nettet. 130 millioner norske kroner kostet denne globale kampanjen, og da resultatet ble et børsfall til en verdi av 14 milliarder norske kroner må man jo kunne si at sammenhengen også kan være nærmest skremmende noen ganger.

De positive tallene fra VAB bør uansett være verdt å dvele ved for mange virksomheter fremover.

Kilde: The Guardian