Telenor har, i likhet med andre TV-distributører, møtt regjeringens nye lovforslag i kampen mot spillreklame med høylytt skepsis. Den nye loven skal skyve ansvaret for å skjerme norske TV-seere fra slik spillreklame over på distributørene. Beskjeden fra Telenor er at dette blir å «rette baker for smed».

Nå reagerer mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Trond Giske, på motstanden fra Telenor i saken. Han viser til et intervju i Kampanje med leder for TV og bredbånd i Telenor, Camilla Amundsen, der hun er sitert på at lovforslaget er et uforholdsmessig inngrep som vil gi utilsiktede virkninger.

I et skriftlig spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, spør Giske om næringsministeren «mener det er en del av forventningene til Telenors samfunnsansvar at de bidrar i samfunnets innsats mot spillavhengighet og ulovlig spillreklame?»

- Et helt åpenbart samfunnsansvar
Giske sier til Kampanje at han ble overrasket over utspillet fra Telenor.

- Telenor har, etter mitt syn, en veldig klar forventning fra eieren om å være et selskap som tar samfunnsansvar. Corporate Social Responsibility er en kjerneverdi for Telenor. Det overrasker meg at ikke ledelsen har sett at dette er et så alvorlig samfunnsproblem at her burde Telenor spille på lag, heller enn å være en motspiller, sier Giske.

Telenor leverer TV og strømmetjenester til 560.000 nordmenn og har Næringsdepartementet som sin største eier. Giske sier at han «forstår at regjeringen ikke kan instruere Telenor i enkeltsaker».

- Men jeg vil mene at det å bidra til å følge opp lover og regler som hindrer at folk blir satt i bunnløs gjeld og spiller fra seg hus og familie, og de sosiale tragediene som ligger i kjølvannet av det, må være et helt åpenbart samfunnsansvar for et stort, statlig deleid selskap.

Les også: Full strid om «ulovlig» spillreklame – Discovery går i strupen på regjeringen

Venter med å svare
Det har ikke lykkes Kampanje å få et svar fra næringsministeren på spørsmålet.

- Stortingsrepresentant Giske vil selvsagt få svar på vanlig måte innen fristen. Det er naturlig at Stortinget får svaret før næringsministeren eventuelt kommenterer i media, skriver kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet i en e-post til Kampanje.

Telenors TV-sjef Camilla Amundsen svarer slik på Giskes utspill:

- Vi har merket oss formålet med lovforslaget, og har ikke noe syn på de politiske vurderingene regjeringen og partiene i Stortinget gjør knyttet til pengespill, sier hun.

- Det vi har vært opptatt av er at måten departementet ønsker dette gjennomført på i Norge er lite heldig på flere plan og så godt som umulig å gjennomføre i praksis. I tillegg vil den foreslåtte reguleringen få flere konsekvenser for mediebransjen og publikum som det er viktig å være klar over. Jeg er enig i at Telenor har et stort samfunnsansvar, men det bærer prinsipielt galt av sted hvis vi skal opptre som redaktør i kringkasternes sendinger. Utover det viser vi til tidligere svar og vårt høringsinnspill.

Bruker mindre på TV-reklame
Ifølge tall fra Medietilsynet brukte utenlandske pengespillselskaper 630 millioner bruttokroner på TV-kanaler som sender fra Storbritannia fra august 2018 til juli 2019. Det var en nedgang på nesten 19 prosent fra året før.

Oslo Economics anslår i en rapport de har skrevet for Kulturdepartementet at Nent Group og Discoverys inntekter vil reduseres med minst 250 millioner kroner, og maksimalt 500 millioner kroner dersom lovforslaget går gjennom.

Det kan føre til færre norske produksjoner.

- Dersom aktivitetsnivået avtar med 5 prosent, noe som ikke er usannsynlig, vil dette tilsvare om lag 75 årsverk, skriver Oslo Economics i rapporten.