Saken blir oppdatert.

Det har kommet inn 213 henvendelser til Kringkastingsrådet siden sist, og rundt halvparten av dem dreier seg om Radioresepsjonens «flauhetsbarometer». 17 av dem er støtteerklæringer til Radioresepsjonen.

Kanalsjef Stig Holmer i NRK P13 innledet behandlingen av klagene med å  forklare innslaget for rådet. Han understrekte at dette var en parodi og et spill «der virkeligheten ble snudd på hodet».

- Tore har spilt en person med de to holdningene han mener er det aller flaueste å fremme i Norge i dag: klimaskepsis og rasistiske ytringer, sa han.

Reaksjonene mener han først og fremst kommer fordi klippet som er blitt delt i sosiale medier ikke beholdt konteksten fra programmet. Etter hvert skal presset mot Tore Sagen ha blitt så stort at han ønsket å avpublisre innslaget, noe kanalsjefen gikk med på.

- Det var ikke en enkel beslutning å ta. Vi står inne for innholdet og å avpublisere ville avskjære lytteren for muligheten til å høre hele innslaget, sa Holmer.

Reagerer på avpublisering
Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk i Kringkastingsrådet mener reaksjonene er et av de fremste eksemplene på «krenkelseshysteriet».

- Jeg synes dette var et av de fremste eksemplene på et fenomen som brer om seg og som vi alle i media skal være sterkt bekymret over, nemlig krenkelseshysteri. Det er misforståelser, og av og til feiltolkninger gjort med vilje, som er med på å innskrenke ytringsrommet i Norge, sa han.

Han synes det er trist at NRK valgte å fjerne innslaget.

- Det jeg ble flau over her var at man følte seg presset til å avpublisere. Jeg synes det var en avgjørelse som er diskutabel, sa han.

Også tidligere Høyre-ordfører Trude Drevland reagerer på beslutningen om å trekke innslaget.

- Jeg har lyttet til hele programmet og synes innimellom det er meget godt at vi setter de ytterliggående krefter vi har i samfunnet på spissen for å vise hvor ille det egentlig kan bli. Jeg innbilte meg at det var hensikten, og jeg synes det er synd at vi lar oss styre av kritikk, sa hun.

- Et dilemma
Nestleder Torgeir Uberg Nærland i Kringkastingsrådet, som leder dagens møte, oppever ikke sketsjen som rasistisk.

- Men i denne saken oppstår et dilemma som er allment for NRK. Det er åpenbart at mange føler seg støtt og såret og krenket, og de må man ta hensyn til når man lager humor, men hvis det fører til at komikere i NRK fører selvsensur, fører det til at man får slappere og dårligere humor, sa han.

Les også: Skal ta opp omstridt Traaseth-ytring i Kringkastingsrådet

NRK-sjefen forsvarer programmet
Da kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK tok ordet i rådet, fortalte han at han har satt pris på debatten som har oppstått etter innslaget.

- Dette må være et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt, fordi det har ført til diskusjon om satirens grenser, om krenkelse, og det har ført til diskusjon her i huset om mangfold i positiv forstand. Se på oss som sitter her, klarer vi å speile samfunnet som vi er en del av? Kanskje var det mer en reaksjon på manglende mangfold enn selve dette satireinnslaget, sa han.

Han forsvarer avgjørelsen om å avpublisere innslaget.

- Jeg er ikke med på at det er en veldig stor prinsipiell greie når det gjøres i en situasjon der redaksjonen, leder, redaktør og Tore Sagen opplever at presset der og da, og det går på hans person... Man bruker ikke timer på å tenke seg om, men man tenker, hvordan roer man dette ned av hensyn til oss og andre, sa han.

NRK-sjefen mener dette er innenfor NRKs satiriske oppdrag.

- Selvsagt skal vi ha «fingerspitzgefühl». Vi skal ta hensyn, vi skal ikke krenke for å krenke, vi skal tenke på virkningen av det vi gjør, men det er ikke mulig å drive vår innholdsproduksjon uten at noen føler at «dette var feil». Denne avpubliseringen var ikke et utrykk for at hverken kringkastingssjef eller Stig Holmer mener at dette er en så stor feil at vi burde la oss presse til å avpublisere.

- Kan bidra til å normalisere ekstreme holdninger
Postdoktor i medievitenskap, Erik Knudsen, mener kommentarene reflekterer at dette er en vanskelig sak å diskutere. 

- En av tingene jeg merket meg i kjølvannet av denne saken var at det var et typisk eksempel på at istedenfor en debatt med veloverveide argumenter, så ble dette det vi kaller en skyttergravskrig – mellom de man kalte krenke-koret på den ene siden, og rasistene på den andre. Det var få som ville si at de tilhørte den ene eller den andre gruppen, sier han.

Knudsen sier videre at mange av klagene trekker frem nyanser, og at de er mangfoldige. Han vil likevel løfte frem et perspektiv han mener ikke har blitt diskutert så langt under møtet:

- Selv om noe ikke er ment rasistisk, så kan det virke mot sin hensikt. Det kan for eksempel bidra til å normalisere ekstreme holdninger. Som det står i den ene klagen: Når NRK kan si det, så kan jeg si det. Selv om det ikke er ment sånn, så tolkes det ut av kontekst. Et av argumentene for å fjerne var at det kunne løftes ut av kontekst, og det må kanskje med i debatten. Vi lever i en annen digital tid, det er mye lettere å ta ting ut av kontekst enn det noensinne har vært.

Han avrunder med et spørsmål til NRK:

- Hva tenker NRK på sin utfordrende rolle der? At ting kan tas ut av kontekst og at ting kan vris om fra det som var NRKs utgangspunkt?

Fikk refs av NRK-profil
Stand-up-komiker og NRK-profil Jonis Josef var blant dem som gikk hardt ut mot «Radioresepsjonen» og programleder Tore Sagens opplesning av en rasistisk tekst.

Når Sagen er ferdig med å lese opp teksten, lager han apelyder før han blir avbrutt av de andre programlederne som reagerer med å si at de ikke tror på at han mener dette. Det gjorde heller ikke Jonis Josef, som likevel reagerer på teksten som ble lest opp.

- Jeg tror ikke Tore mener dette. Dette er Radioresepsjonens form for humor, men det er likevel svært drøyt og veldig uheldig, sa Jonis Josef til Dagbladet

Les også: Kringkastingsrådet mottar støtteerklæringer til Radioresepsjonen: - NRK burde skjerme om sine egne