I en pressemelding fra Schibsted-konsernet kommer det frem at sjefredaktøren i Bergens Tidende (BT), Øyulf Hjertenes (40) slutter.  Han går inn i en helt ny rolle som direktør med ansvar for alle mediekonsernets aviser på Vestlandet eller det Schibsted kaller Kyst. Det vil si mediehusene BT, Stavanger Aftenblad, Vestnytt, Askøyværingen, Bygdanytt og Strilen.  

- Selv om vi opplever en veldig god digital vekst, står vi like fullt fortsatt i en krevende digital transformasjon. Skal mediehusene fortsette å oppfylle sin demokratiske funksjon, også i fremtiden, er vi nødt til å trappe opp innsatsen ytterligere for å skape nye digitale inntekter. Vi ser på de endringene som nå gjøres som en investering i mediehusene, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.   

Satsingen medfører både opprettelse av nye stillinger - og endring av andre. Her er noen av de viktigste endringene.

  • Dagens sjefredaktør i BT, Øyulf Hjertenes, går av som sjefredaktør, og blir direktør for Kyst. Han blir også styreleder i BT og Stavanger Aftenblad. 
  • Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i BT, blir konstituert sjefredaktør. Prosessen med å rekruttere ny sjefredaktør starter umiddelbart. 
  • Det skal også rekrutteres en ny daglig leder for Schibsted Kyst. Vedkommende skal ha base i Stavanger, og tar over det administrative og kommersielle ansvaret som sjefredaktørene i BT og Stavanger Aftenblad har i dag, slik at de først og fremst kan konsentrere seg om journalistikken og redaksjonen. 

- Hjerte hopper i mange retninger
Hjertenes har vært i Bergens Tidende i 16 år, i ulike stillinger, men hele tiden på redaksjonell side. Nå er han spent på hvordan det vil bli å jobbe mot det samme målet - men fra et annet perspektiv. 

- Journalistikken har vært en stor del av livet mitt, så hjertet hopper litt i mange retninger akkurat nå. Men selv om jeg slutter i Bergens Tidende, så tenker jeg samtidig at jeg skal jobbe med mange av de samme utfordringene som jeg har jobbet med de siste årene, men fra en annen kant, sier han. 

Tveitnes er veldig glad for at Hjertenes har takket ja til stillingen som konsernets mann på Vestlandet: 

- I Øyulf Hjertenes får vi en leder som er visjonær og strategisk, samtidig som han har vokst opp i og med journalistikken, som er kjernen i det vi driver med. Han har også stor gjennomføringskraft. Den kombinasjonen er gull verdt når vi nå skal bygge nye digitale inntekter. Hjertenes vil være den perfekte brobygger mellom mediehusene på Vestlandet - der verdiskapingen skjer - og Schibsteds hovedkontor i Oslo, sier hun. 

- Må utnytte skjebnefellesskapet 
Også Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, har stor tro på den nye organiseringen, som tilrettelegger for enda tettere samarbeid. 

- Til tross for at vi har gjort store framskritt på digital inntjening, trenger vi likevel å øke tempoet. Her er utfordringene ganske like for Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, blant annet fordi begge er viktige destinasjoner for nyheter og debatt i sine regioner. Dette skjebnefellesskapet må vi utnytte og jeg har stor tro på at vi kan dra større nytte av hverandre på veien. Det er veldig bra at Øyulf Hjertenes, som kjenner strategien fra innsiden, holder i tømmene i dette arbeidet, sier han.