Tirsdag ettermiddag publiserte NRK Ytring et debattinnlegg med tittelen «Overklassens omsorgssvikt», skrevet av Eystein Victor Våpenstad, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. 

Kommentaren var utstyrt med et stort bilde av tidligere Innovasjon Norge-direktør og forfatter Anita Krohn Traaseth og ingressen «Det er skremmende at en kjent næringslivsleder oppfordrer til å svikte eget barn».

Teksten var et svar på en kronikk næringslivslederen har hatt på trykk i Aftenposten, men i kveld valgte NRK å avpublisere hele kommentaren.

«NRK publiserte tidligere i dag ytringen «Overklassens omsorgssvikt». NRK har funnet det riktig å trekke teksten tilbake til den er nærmere bearbeidet», skriver NRK på nettsidene sine.

Ble henvist til kommentarfelt
Anita Krohn Traaseth
sier til Kampanje at hun ser alvorlig på at kommentaren ble publisert i sin opprinnelige form.

- Jeg synes det var spesielt at de publiserte den uten at jeg fikk samtidig imøtegåelse, og oppsummert synes jeg den er et bevis på kronikken jeg skrev i Aftenposten hvor jeg prøver å forberede unge kvinner som vil bli ledere på hvordan de vil bli behandlet og omtalt i media. Jeg synes dette er grovt, sier Traaseth til Kampanje.

I en versjon av kommentaren som Kampanje har lest, skriver kronikkforfatteren at «foreldre som prioriterer bort sine barn til fordel for en topplederjobb skader sine barn alvorlig». Traaseth forteller at kommentaren opprinnelig inneholdt flere beskrivelser av barna hennes.

- Det å beskrive barna mine, synes jeg er drøyt, og at en psykolog bruker ord som omsorgssvikt på det grunnlaget han gjør, skaper heller ikke tillit til han som psykolog, sier hun.

Ifølge Traaseth ble hun henvist til kommentarfeltet da hun spurte NRK om de hadde vurdert samtidig imøtegåelse.

- Man kan ikke trykke hva man vil og så be dem kommentere i et kommentarfelt, sier hun.

- Det er ikke feil å avpublisere hvis man har tråkket over en grense, men den kvalitetssjekken bør gjøres på forhånd, legger hun til.

- Var for spiss og personrettet
Programredaktør Kyrre Nakkim i NRK sier til Kampanje at passasjen som ble fjernet før kommentaren ble avpublisert «indirekte» omhandlet Traaseths barn og at dette ble redigert bort  umiddelbart etter at den var publisert.

- Vi ga henne tilsvar, ikke samtidig imøtegåelse. Det er en løpende debatt hvor hun har tilsvar, sier han til Kampanje.

Om hvorfor de likevel valgte å trekke kommentaren, sier han:

- Vi vurderte teksten sånn at den kanskje var noe for spiss og personrettet. Det er ikke den tonen vi ønsker å ha i Ytring, og i stedet for å opprettholde feilen, var det smartere å trekke den tilbake, sier Nakkim.

Han fikk flere tilbakemeldinger på kommentaren, både internt i NRK og fra andre, og valgte derfor å ta en ny vurdering.

- Det var fullt og helt jeg som bestemte det og tok initiativ. Jeg konfererte med kollegaer og bestemte meg for at det var konklusjonen.

Han forstår at noen kan lese kommentaren som en anklage mot Traaseth.

- Ja, det kan sikkert noen mene. Problemet er tonen. Den blir noe personrettet og da drukner budskapet. 

Kan ikke huske at det har skjedd før
- Kan du huske at dere har avpublisert en kommentar på Ytring tidligere?

- Nei, jeg kan ikke huske det.

Kyrre Nakkim sier han nå vil beklage til Traaseth.

- Jeg beklager formen og at etterlatt inntrykk er at den er rettet mot henne og barna.

Kampanje har vært i kontakt med kronikkforfatteren, som ikke ønsker å kommentere avgjørelsen eller svare på Traaseths kommentarer. 

- Ikke foreløpig. NRK skal vurdere en redigert versjon i morgen, skriver Eystein Victor Våpenstad i en tekstmelding til Kampanje.