Kulturdepartementet bekrefter i morgentimene at de vil tvinge strømmetjenester som Netflix og HBO til å investere i norske filmer og tv-serier. Den nye ordningen flagges i statsbudsjettet som legges frem senere i dag. I praksis vil dette si at Kulturdepartementet forplikter Netflix, HBO og Amazon til å investere i flere serier som «Beforeigners» og «Lilyhammer». Det var NRK. som først omtalte saken. 

- En medfinansieringsplikt er et velegnet virkemiddel. En plikt til å investere et beløp som står i forhold til norsk omsetning, vil innebære at aktørene selv rår over midlene. De vil stå fritt til å kanalisere midlene inn i produksjoner de selv ønsker å vise, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande til Kampanje. 

Forslaget møter stor begeistring hos norske produsenter.

- Min første reaksjon er «Endelig!».Dette har vi jobbet for og bedt om i flere år, så dette er positivt, sier Åse Kringstad direktør i Virke Produsentforeningen og legger til: 

- Vi ser fram til å samarbeide med departementet om å finne et godt nivå på investeringsplikten, og håper dette kommer på plass raskt. Vi er opptatt av at dette tiltaket reelt skal bidra til at vi også i framtiden kan produsere norske filmer og serier i toppklasse, sier Kringstad.

Vraker strømmeavgift 
Dermed vraker Kulturdepartementet en ordning der man innfører en investeringsavgift eller en såkalt strømmeavgift. I stedet går man for en modell der strømmeselskapene forplikter seg til å investere i norske produksjoner.

- Jeg har ikke gått inn for en avgift, fordi det ville vært mer inngripende overfor aktørene. De ville ha måttet overføre penger til staten som deretter ville blitt fordelt etter andre kriterier og prioriteringer enn de som betaler avgiften ville ha lagt opp til. Kampanje. 

Hvor stor andel det er snakk om er ikke bestemt og før en eventuell ordning trer i kraft skal forslaget ut på høring.

- Hvilket nivå investeringsplikten skal ligge på, er noe vi vil ta stilling til i forbindelse med høringen av forslaget, sier Skei Grande. 

Les også: Krever skattlegging av strømmetjenestene

Gammelt forslag
Tidligere gikk store summer fra salg av DVD til staten og videre til de norske tv-produsentene. Det er penger tv-produksjonsbransjen ikke ser noe mer til i dag. Ifølge NRK har over to milliarder kroner flyttet seg fra DVD-salg til strømmetjenestene de siste ti årene.

Ifølge Kulturdepartementet har allerede ti andre europeiske land innført medfinansieringsforpliktelser for såkalte «audiovisuelle bestillingstjenester» enten i form av investeringsplikt eller avgifter som finansierer filmproduksjon. I tillegg har ti andre land innført generelle forpliktelser uten spesifikke målbare krav:

Det var tidligere kulturminister Thorild Widvey som i sin tid tok initiativ til forslaget tilbake i 2015. 

Les også: Widvey vil ha strømmeavgift