På torsdag skal NRK redgjøre for hvilke retningslinjer som gjelder NRK-ansattes gjestedeltagelse i NRK-programmer for Kringkastingsrådet. 

- Dette for å unngå å diskutere Lindmo-saken ettersom den ligger i PFU, uttalte rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje tirsdag. 

Med «Lindmo-saken» referer Skarrud til Haddy Njie-intervjuet under talkshowet «Lindmo» 4. oktober, i forbindelse med lanseringen av boken «Dagbok; 13. desember-13. februar», om varslene mot Njies ektemann Trond Giske. 

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk bekrefter til Kampanje at NRK per dags dato «ikke har noen særskilte retningslinjer om deltagelse av NRK-ansatte i NRK-programmer».

- Vi skal følge Vær Varsom-plakatens krav til å informere seere og lyttere om slike bindinger – hvordan dette gjøres vil variere ut fra sammenhengen, og hva slags deltagelse det er snakk om, sier Kalbakk. 

- Begynner å stille spørsmål
At NRK ikke allerede har slike retningslinjer mener Trygve Aas Olsen, mangeårig pressemann og fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, er sterkt kritikkverdig: 

- NRK bør ha retningslinjer for når og hvordan NRK-ansatte kan gjeste andre NRK-ansattes programmer. I Vær Varsom-plakaten står det nedfelt at en som journalist ikke skal utnytte sin posisjon til egen vinning. Det ser vi jo tydelig at Haddy Njie gjør her. De burde spesielt se nærmere på dette, ettersom hun har et økonomisk motiv, nemlig å selge bøker, sier Aas Olsen. 

Aas Olsen sier at han ofte reagerer når NRK-ansatte intervjues av andre NRK-medarbeidere i forbindelse med lansering av kulturprodukter. Han mener slike intervjuer ofte fører til at NRK-ansatte utnytter sin posisjon for å få PR. Han mener altså dette er tilfelle i den såkalte Lindmo-saken: 

- Lindmo fikk tilsendt boken før anmelderne, og Haddy Njie ble intervjuet av en NRK-kollega. Det er nok til at man begynner å stille spørsmål. 

Prosjektleder Trine Sollie i NRK har tidligere gått ut og forsvart intervjuet, også overfor Kampanje.

- Vi mener intervjuet er godt balansert og gir Haddy Njie tilstrekkelig med motstand. Njie blir behandlet på akkurat samme måte som andre gjester i programmet, svarer Sollie, som sier at hun håper at intervjuet kan «mane til ytterligere refleksjon i en viktig sak».

Les også: NRK må forklare seg i Kringkastingsrådet etter Haddy Njie-intervju hos «Lindmo»

- Nå bør saken behandles hos Kringkastingsrådet
Aas Olsen er klar på at han ikke ønsker et forbud mot at NRK-ansatte kan bli intervjuet i NRK-programmer, men han mener NRK «bør ha gode argumenter» for å gjøre denne type intervjuer, og samtidig sørge for at det de leverer er et uavhengig journalistisk produkt.

- Tar Lindmo-redaksjonen feil når de avfeier kritikken? 

- Når NRK avviser problemstillingen slik de har gjort, så går de for kjapt fram. At de ikke ser at dette reiser en etisk problemstilling er svakt. 

PFU: - Ikke brudd
Tirsdag bekreftet rådssekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet at klagene rettet mot Lindmo-intervjuet ikke vil bli behandlet under torsdagens møte i Kringkastingsrådet, ettersom saken på daværende tidspunkt lå inne til behandling hos PFU. 

- PFU har i dag behandlet den delen av klagen som lå inne til behandling, som var punkt 2.3. PFU sluttet seg til instillingen om at «Lindmo» på dette punktet ikke har brutt god presseskikk, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund. 

Punkt 2.3 handler om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Instillingen om at den delen av klagen som omhandlet varslene burde avvises på grunn av manglende samtykke, ble også fulgt under møtet. 

Trygve Aas Olsen er ikke i tvil om hva Kringkastingsrådet bør gjøre nå: 

- De bør behandle saken og si noe om det store samrøret rundt dette intervjuet. Hvis de mener dette ikke er interessant, så tar de feil. 

Giske-varsler: - Elendig journalistikk
Kampanje har vært i kontakt med en av kvinnene bak et av varslene som omtales i Haddy Njies bok, tidligere AUF-er Sunniva Andreassen. I boken omtales hun ikke med navn. 

- Vurderte du selv å klage til PFU eller gi samtykke til klage?

- Jeg var først å fremst så rystet over Gyldendals høyst tvilsomme etiske standard at Lindmo havna litt i bakleksa, for å være ærlig, sier Andreassen. 

Hun mener det mye omtale Lindmo-intervjuet «ikke er journalistikk å være stolt av». 

- Jeg tenker at Norges mest sette talkshow stiller seg til disposisjon for ukritisk å promotere ei bok som er et partsinnlegg til fordel for en mann som over år har bedrevet seksuell trakassering, sier Andreassen og legger til: 

- At PFU velger å ikke behandle saken får vi andre bare ta til etterretning. Om det dårlige journalistiske håndverket er brudd på presseetiske retningslinjer kan ikke jeg svare på. Det er jo ikke sikkert man bryter god presseetikk selv om man gjør en elendig jobb. 

Les også: Psykiater reagerer på Njie-intervju: - Unødvendig, vondt og vil oppleves som et partsinnlegg

Trond Giske mener selv at han ikke har trakassert noen seksuelt og Ap-politikeren bestrider også at han har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Her er partiledelsen og Giske uenige. Giske har imidlertid beklaget egen oppførsel.

Da kona Haddy Njie var gjest hos «Lindmo» sa hun følgende:

- Verken jeg eller Trond mener at han noen gang har trakassert noen, sa Njie da hun ble intervjuet om boka i TV-programmet Lindmo.