Saken oppdateres. 

VG ble ikke felt i PFU etter å ha blitt klaget inn av Tolga kommune ved rådmannen. Sistnevnte har klaget inn VG-saken «Tre brødre på Tolga» fordi de mener VG gjennom presentasjonen og vinglingen har skapt et feilaktig inntrykk av at «kommunen har satt diagnoser på brødrene og satt dem under vergemål for å tjene penger».

Både Ellen Ophaug (Fredrikstad Blad) og Anne Weider Aasen (TV 2) uttalte under møtet at VG hadde belegg for å bruke ordene «komunen fant en måte å få mer penger på» i sin vinkling av saken. 

Ophaug mener VG-med Tolga-saken er «i kjernen av samfunnsoppdraget sitt». De samme ordene brukte Weider Aasen.

- Det er en kjempeviktig sak VG her har tatt opp. Den er godt dokumentert, og de har brukt 45 dager på å prøve å så tilsvar fra komunnen, og de tilbød seg å reise til Tolga. De har gjort mye for å ettergå opplysningene som fremlegges, sa Ophaug videre. 

Weider Aasen mener VGs journalister har utført saken på en «sober og nøktern måte»:

- De har ikke gjort det mer sensasjonelt og spektakulært enn de kunne ha gjort. De har ikke falt for den fristelsen, sa hun. 

- Tolga må ta sin del av ansvaret
Steinar Bjøntegård (NRK) var innledningsvis kritisk til VGs bruk av overskrifter, men oppsummerte til slutt kritikken slik: 

- God og viktig journalistikk, som kunne vært utført på en mer presis måte. 

Samtidig mener han også at Tolga kommune kunne gjort mer for å nyansere saken i forkant av publisering.

- Tolga må ta sin del av ansvaret. 

Kommunen mente saken brøt med en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, 4.2, om å skille fakta og kommentar, 4.4, om å ha dekning for titler, ingresser, 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse og 4.15, om tilsvarsretten.
VG har høstet inn flere priser med saken, inkludert et Skup-diplom.

Stavanger Aftenblad og Dagen felt
KFUK-KFUM Global hadde klaget inn flere aviser – Stavanger Aftenblad, Vårt Land, Dagen, Aftenposten, Dagsavisen, Bergens Tidende og Adresseavisen – til PFU, for fire forskjellige annonser med tittelen «Derfor bør alle DROPPE Operasjon Dagsverk». Avsenderen av annonsene er Med Israel for Fred (MIFF). Kun Stavanger Aftenblad og Dagen ble felt, for brudd på VVP 4.8, altså: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. (...)»

De fem avisene som ikke ble felt hadde endret ordlyden i annonsene før publisering.