Saken blir oppdatert.

Fra nyttår skrotes NRK-lisensen som i 2018 ga NRK inntekter på 5,683 milliarder kroner. Nå skal NRK i stedet finansieres over skatteseddelen.

Etter det Kampanje erfarer, har NRK-ledelsen argumentert med at deres inntekter bør ligge på 5,7 milliarder kroner neste år, og det har de blitt hørt på.

I statsbudsjettet kommer det frem at NRK får et tilskudd på over 5,7 milliarder kroner i 2020. Fordi merverdiavgiftsplikten for NRK er blitt foreslått videreført, blir det totale tilskuddet på 6,4 milliarder kroner.

- Dette er viktig for å sikre en framtidsrettet finansieringsmodell for et uavhengig NRK. Denne modellen vil i større grad enn lisensordningen ha ein sosial profil, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (Venstre) i en pressemelding.

NRK-sjefen: - Ingen overraskelser
NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier i en uttalelse til Kampanje at regjeringen gjennomfører det som ble varslet i Mediestøttemeldingen «til punkt og prikke».

- Momsordningen er viktig og enkel og forvalte. Det er bra. Så jeg er tilfreds, det er ingen overraskelser, men regjeringen fortjener anerkjennelse for at de gjennomfører det de har sagt de skal gjennomføre. Samtidig er det en kjensgjerning at NRK møter sterkere global konkurranse, forventninger om økt kvalitet, samtidig som budsjettet for 2020 betyr at NRK må effektivisere også neste år, sier han.

- Mange kommer bedre ut
Regjeringen vil innføre fireårige styringssignal for den økonomiske rammen for NRK. For perioden 2020-2022 foreslår regjeringen at den økonomiske rammen for NRK blir justert årlig i takt med pris- og lønsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 prosent.

- Når vi nå fjerner lisensen, har jeg vært opptatt av at en husholdning med to voksne ikke skal komme dårligere ut enn om den betalte lisens. Med regjeringens forslag til finansiering av NRK oppnår vi det, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I en pressemelding fra Finansdepartementet legger hun vekt på at skatteøkningen er samlet sett mindre enn bortfallet av lisensen. 

- Mange kommer bedre ut av omleggingen, fortsetter Siv Jensen. For eksempel vil enslige forsørgere og alle som bor alene spare om lag 1500 kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepensjonister sparer om lag 3100 kroner. Omleggingen har en god sosial profil, sier finansministeren.

Lokalavisene er vinnerne
Mandag klokken ti legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020 og for første gang under regjeringen Solberg er det nå en flertallsregjering som legger frem budsjettet på Stortinget. 

Som Kampanje omtalte tidligere i dag, er lokalavisene blant vinnerne i årets mediebudsjett. 

Regjeringen foreslår å sette av 358 millioner kroner til produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i 2020, en økning på 40 millioner kroner fra 2019. I tillegg dobles den såkalte innovasjonsstøtten med ytterligere ti millioner kroner - altså totalt 50 millioner kroner.

Dette bekreftes av kulturminister Trine Skei Grande mandag morgen.

- Regjeringen vil legge til rette for lokale medier i hele landet og unngå geografiske «hvite flekker». Lokalmediene er viktige for lokaldemokratiet og har behov for innovasjon og digital omstilling, sier Grande til Kampanje.

Les mer: Kraftig økning av pressestøtten: - Vi forventer flere titalls millioner, sier lokalavissjef

Regjeringen legger også frem et nytt forslag som vil tvinge strømmeselskapene til å lage mer norsk film og tv-drama.

Les mer: Nå kan det bli flere norske tv-serier på Netflix og HBO