Medietilsynet har kartlagt pengespillselskapenes tv-reklame rettet mot norske seere og funnet enn betydelig nedgang på 13 prosent fra august 2018 til juli 2019. Totalt var markedet på 880 millioner bruttokroner, og det er en nedgang på 133 millioner kroner fra samme periode året før. 

Det er de utenlandske pengespillaktørene som står for nedgangen, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

- Det er positivt at andelen utenlandsk pengespillreklame rettet mot norske tv-seere, som er i strid med norske regler, fortsetter å falle, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet tror nedgangen kan ha sammenheng med den varslede lovendringen som tar sikte på å strupe spillreklame på tv-kanaler som sender fra utlandet.

- Vi tror at reduksjonen i markedsføring for andre år på rad kan skyldes at norske myndigheter har vært tydelige på at denne markedsføringen er ulovlig, og at reguleringstiltak gjør det mindre attraktivt å markedsføre i Norge. Samtidig kan en del av reklamen ha beveget seg over på andre plattformer, og det følger vi tett, sier direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen.

Reklamemarkedet for utenlandske pengespill rettet mot det norske markedet, der Unibet og Betsson er sentrale aktører, falt med nesten 19 prosent. Samtidig økte pengebruken på norsk spillreklame med litt over seks prosent.  Veksten skal skyldes etableringen av den nye aktøren Postkodelotteriet.

- Dette er som forventet når vi får en ny, lovlig aktør. Så er det viktig å understreke at de lovlige aktørene bruker langt mindre penger på TV-reklame enn selskapene som ikke har lov til å markedsføre pengespill i Norge, sier Paulsen i Lotteritilsynet.