Det er tøffe dager for mediekonsernet NHST, som blant annet eier næringslivsavisen Dagens Næringsliv. Tirsdag kveld legger selskapet frem sine tall for årets tredje kvartal og de viser at selskapet gikk på et nytt tap i perioden juli til september og det med hele 16 millioner kroner før skatt. I fjor tapte konsernet drøye ni millioner kroner.

Ser en på inntektssiden så nådde konsernet en omsetning på 288,4 millioner kroner i tredje kvartal, noe som var ned med over ni prosent fra tilsvarende omsetning i 2018 på 318 millioner kroner.

- Vi fortsetter å øke inntektene fra digitale abonnement, noe som er helt avgjørende for å sikre vekst og konkurransekraft for NHST i et marked preget av omfattende endringer. I møtet med et krevende annonsemarked må vi redusere kostnadene for å sikre forsvarlig lønnsomhet, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST Media Group.

Styrer mot stort tap
Helåret 2019 begynner dermed å bli et sant mareritt for NHST-sjefen Hege Yli Melhus Ask som tok over det hardt pressede selskapet for ikke lenge siden. Samlet for året ette tre kvartaler er underskuddet ette skatt nå på nærmere 40 millioiner kroner.

- Tiltakene vi nå gjennomfører vil gjøre oss i stand til å investere i teknologi, drive kompetanseutvikling og videre utvikle våre produkter og tjenester i hele konsernet noe som igjen vil gi oss fremtidig vekst, sier hun.  

Videre i meldingen heter det at «for å sikre mer kostnadseffektive produksjonsprosesser både for trykte og digitale medier, er konsernet i ferd med å samle all produksjon og distribusjon på én felles digital plattform for medieselskapene.» Det er et arbeid som vil pågå inn i 2020.

- Betydelig annonsefall
Om avisen Dagens Næringsliv heter det i meldingen av avisen «opplevde et betydelig fall i annonseinntekter i både andre og tredje kvartal.» Den økonomiske utviklingen i Morgenbladet var også svak i tredje kvartal som følge av lavere annonseinntekter og høyere driftskostnader enn i samme periode i fjor.

Annonsefallet i tredje kvartal alene var på over 17 prosent. I rapporten står det å lese. 

- Det var særlig papirbasert annonsering som viste tilbakegang, men også enheten for innholdsmarkedsføring og konferanser viste en viss tilbakegang mot samme kvartal i fjor.

Kutter ned på stillinger
NHST er nå inne to tunge spareprosesser i både Dagens Næringsliv og Morgenbladet der kostnadsbasen skal ned med nærere 40 millioner kroner i 2020 sammenlignet med kostnadsbasen i 2019. Et av sparetiltakene er å dra ned antall årsverk med 30 stillinger i de to avisene. Nedbemanningen koster og NHST stipulerer engangseffekter knyttet til omstillingstiltak til hele 16,2 millioner kroner i kvartalet.

- Utviklingen i Dagens Næringsliv og Morgenbladet har utløst behov for kostnadsreduksjoner i begge publikasjoner. Målet er å sikre at begge publikasjoner har et tilstrekkelig økonomisk grunnlag for å videreutvikle produktene, den gode kvalitetsjournalistikken og markedsposisjonen. Økonomien må være robust nok til å tåle svingninger i inntektene, sier Ask.

Les også: Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner

Her ser du regnskapstallene til NHST-konsernet for årets tredje kvartal. All tall i millioner kroner. 

NHST 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 288,4 318,0 - 9,3
Driftsresultat - 15,0 - 0,7 -
Resultat før skatt - 16,0 - 0,6 -