I en pressemelding varsles det at Anna B. Jenssen går av som ansvarlig redaktør i Morgenbladet.  Hun slutter av hensyn til Morgenbladet og av hensyn til seg selv og sine nærmeste.

- Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv, sier Jenssen ifølge pressemeldingen.

Jenssen er sykemeldt og ber samtidig om forståelse for at hun ikke vil kommentere dette ytterligere.

- Jeg synes det er beklagelig at Jenssen har kommet til denne beslutningen, men det er dypt menneskelig å si fra når grensen er nådd. Hun tålte den saklige kritikken, fordi hun trodde på strategien og hadde vår støtte, men konflikten og belastningen ble til slutt for stor, sier styreleder Amund Djuve i samme pressemelding.

Arbeidet med å rekruttere ny redaktør starter umiddelbart. I mellomtiden vil det konstitueres midlertidig ansvarlig redaktør og administrerende direktør. 

Morgenbladet har i lengre tid strevd med en konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen. Den har tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med åtte millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.

Konsernsjef i NHST Media Group, Hege Yli Melhus Ask, beklager at Jenssen velger å gå av. Hun erkjenner at NHST som eier ikke har vært tydelig nok underveis når det gjelder bakgrunnen for de endringene som nå gjennomføres.

- Vi burde ha brukt mer tid på å forklare bakgrunnen for den strategien Jenssen jobbet med og hvorfor det er nødvendig å endre Morgenbladet, sier Ask, og fortsetter:

- Vi ønsker at Morgenbladet videreutvikler seg for å kunne opprettholde posisjonen som viktigste avis for intellektuelt nysgjerrige både på papir og digitalt. Strategien som er vedtatt av styret i Morgenbladet adresserer de viktigste områdene, og har vår fulle støtte. Nå er det viktig at vi ser fremover, sier Ask.

Både styreleder og konsernsjef er opptatt av lederskiftet ikke medfører at Morgenbladets omstilling er satt på vent.

- For å sørge for at Morgenbladet også i fremtiden er landets ledende publikasjon om ideer, kultur og akademia, må vi klare å nå lesere på ulike plattformer. Det betyr at arbeidet som er igangsatt for å styrke Morgenbladets digitale posisjon må videreføres også under ny ledelse, sier Djuve.

Les også: