Det midtnorske mediekonsernet Polaris Media og Agderposten Medier har inngått en avtale om sammen å etablere og utvikle et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020. Det nye selskapet skal hete Polaris Media Agder. Det kommer frem i en børsmelding fredag morgen, 

Samtidig kjøper det nye selskapet, Polaris Media Agder, en av Schibsteds tre regionaviser, Fædrelandsvennen samt distribusjonsvirksomhet i Vest-Agder. Største eier i selskapet med 51 prosent blir Polaris Media. 

- Polaris Media ser frem til å jobbe sammen med eierne og ledelse i Agderposten Medier for å utvikle disse mediehusene videre, og bidra til å lykkes med den digitale transformasjonen, i samspill med resten av Polaris Media, og i et strategisk samarbeid med Schibsted, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media i en børsmelding

Det nye selskapet vil telle tre regionale mediehus, seks lokale mediehus samt trykkeri og distribusjonsvirksomhet og vil ha en samlet omsetning på 670 millioner kroner.

- Samtidig vil en etablering på Sørlandet bidra til å forsterke Polaris Media sin posisjon som en nasjonal aktør i det norske mediemarkedet, og legge et godt grunnlag for den videre utviklingen i konsernet, sier Koch.

- Vi får noen aviser færre i porteføljen,
Schibsteds øverste avissjef  Siv Juvik Tveitnes sier løsningen man her har landet på er til det beste for hele regionen.

- Dette gjør vi fordi vi tror at løsningen med mediekonsernet man etablerer nå er veldig bra for alle avisene her i Agder. Vi er opptatt av at avisene våre skal ha best mulig eierskap og de beste forutsetningene for å vokse videre og tror denne strukturen er bedre enn den disse avisene har i dag, sier Siv Juvik Tveitnes.

- Hvor mye får dere for salget?

- Det vil jeg ikke kommentere.

- Hvorfor er dette en bedre løsning enn fortsatt Schibsted-eierskap?

- For det første bygger vi et kraftsenter her i sør der man samler alle mediehusene under én paraply og ett eierskap med nye synergier på trykk og distribusjon, og enda større fotavtrykk på annonser. Det er viktig å jobbe mest mulig effektivt med de funksjonene. Polaris har vist seg å være en veldig god eier for denne typen aviser, de holder den journalistiske og publisistiske fanen høyt, samtidig som de jobber med lokal og regional forankring. Schibsted er majoritetseier i Polaris, og vårt strategiske partnerskap og samarbeid vil fortsette som en del av dette.

- Hvilken innvirkning får dette på Schibsteds øvrige mediehus?

- Vi får noen aviser færre i porteføljen, men vår strategi står fortsatt og det å drive mediehus er fortsatt kjernen i Schibsted. Det gjør også gjennom vårt eierskap i Polaris.

- Men Schibsteds mediehusvirksomhet får et mindre fotavtrykk?

- Innenfor det området vi samarbeider med Polaris, som er innenfor annonser, får større fotavtrykk fordi vi får Agderposten Medier inn i porteføljen. Distribusjonsnettet samarbeider vi om allerede, og det kommer vi til å fortsette med. Så dette styrker partnerskapet.

Nytt mediehus: D

Det midt-norske mediekonsernet Polaris og Schibsted deltar i den store avissammenslåirng i Agdere. Nå blir avisen Fædrelandsvennen en del av Polaris Media Agder og vil ogsfå inkludere Varden og Agderposten. Her fasaden til avisen Fædrelandsvennen fra torvet i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

- Samarbeidet godt med Fædrelandsvennen
Styreleder i Agderposten Medier Willem Sijthoff sier i en pressemelding at Agder er en region i endring med en nært forestående fylkessammenslåing fra 1. januar 2020.

- Med grunnlag i et sterkt industrielt rasjonale for økt samarbeid i regionen har Polaris Media, Agderposten Medier og Schibsted over tid arbeidet med sikte på å slå sammen medievirksomhetene. Vi mener det nye konsernet vil få en betydelig styrket posisjon og plattform til å videreutvikle dagens mediehus og øvrig virksomhet, som igjen vil legge grunnlaget for en økt lønnsomhet,sier han.

Det nye selskapet vil eies med 51 prosent av Polaris Media, mens eierne av Agderposten Medier vil kontrollere de resterende 49 prosentene.

- Vi har i mange år samarbeidet svært godt med Fædrelandsvennen på flere viktige områder, sier Nils K. Gauslaa, administrerende direktør i Agderposten Medier.

Partene skal arbeide videre med endelige transaksjonsdokumenter, bekreftende selskapsgjennomganger og endelig vedtak av styrende organer. Endelig transaksjon er også forbeholdt godkjennelse av Konkurransetilsynet. Det forventes at endelige og bindende transaksjonsavtaler inngås i løpet av oktober/tidlig november.

Nils K. Gauslaa blir administrerende direktør for Polaris Media Agder og vil sammen med administrerende direktør og sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen inngå i konsernledelsen i Polaris Media.

- Timingen er god
Utover dette er det ikke inngått noen avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for andre ledende ansatte eller styremedlemmer i Polaris Media, Agderposten Medier eller Schibsted

- «Timingen» er god. Vi har hatt det bra i Schibsted, men vil få det enda bedre i Polaris-konsernet, sier Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen til sin egen avis.

I forbindelse med gjennomføring av transaksjonen vil det bli utarbeidet et informasjonsdokument. Agderposten Medier vil ha en salgsopsjon mot Polaris Media som kan utøves i perioden 1. april til 30. juni i årene 2023 til 2026. Verdsettelsen på opsjonen vil baseres på historiske resultater og en avtalt markedsmessig multippel for medieselskaper.