Trond Berger går fra stillingen som konserndirektør for finans og økonomi i Schibsted til en nyopprettet stilling som investeringsansvarlig i Schibsted-eier, Blommenholm Industrier.  Blommenholm Industrier AS er kontrollert av Stiftelsen Tinius, som eier de stemmeberettigede aksjene i BI Berger starter i jobben 1. oktober 2019. 

- Jeg ser frem til å arbeide med forvaltningen av det langsiktige eierskapet og verdiene i Schibsted gjennom Blommenholm Industrier, som er Schibsteds største aksjonær, sier Trond Berger i en melding. 

Les også: Telenor Broadcast-topp går til Schibsted – tar over når medie-veteran slutter

I Blommenholm Industrier skal Berger følge opp eierskapet i Schibsted, Adevinta og selskapets finansielle plasseringer. I tillegg skal han ha kontakt med øvrige eiere i Schibsted og andre medieeiere i Norge, Norden og verden for øvrig.

- Trond Berger er en av nøkkelpersonene bak Schibsteds suksess. Da det ble kjent at Trond skulle slutte i Schibsted, foreslo jeg at han kunne fortsette det gode arbeidet fra et eierståsted. Heldigvis synes Trond det var en god idé. Hans innsikt i og forståelse for Schibsted og bransjen, dens utfordringer og muligheter vil ha stor verdi for oss, sier Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Blommenholm Industrier og Stiftelsen Tinius.

Det er ikke første gang en Schibsted-direktøren går til eieren. For to år siden gikk rubrikksjefen i mediekonsernet, Terje Seljeseth, samme vei. 

Les også: Seljeseth til Tinius-stiftelsen - Gravir blir sjef for Schibsteds rubrikksatsinger

I en begrenset periode skal Berger fortsette som rådgiver på deltid for Schibsted i utvalgte konsernprosjekter. Han har vært konserndirektør i Schibsted siden 1999.

- Trond Berger har vært en verdifull og sentral kraft i Schibsted og jeg er glad for at han vil fortsette å være involvert i utviklingen av Schibsted gjennom Blommenholm Industrier, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted.

Blommenholm Industrier er den største aksjonæren i Schibsted ASA og eier i overkant av 25 prosent av aksjene i selskapet. Selskapet eier også i overkant av 7 prosent av aksjene i Adevinta ASA.