Saken er oppdatert med kommentarer fra Dagbladet, Nettavisen, NRK, TV 2, Aftenposten og VG.

Drap- og terrorsiktede Philip Manshaus gjorde en nazi-hilsen til pressekorpset da han ankom dagens fengslingsmøte i Oslo tingrett. Han hadde på forhånd sagt seg villig til å la seg fotografere.

Flere av landets største mediehus har valgt å trykke et bilde av gestikulasjonen. Et fåtall har imidlertid valgt å slå bildet opp på fronten. Dagbladet er blant dem.

- Vi har stor forståelse for at slike bilder kan være en belastning, og det er selvsagt viktig å være bevisst på at vi ikke blir en del av siktedes «propaganda-apparat», skriver nyhetsredaktør Frode Hansen i en sms til Kampanje.

Dagbladet har i skrivende stund to bilder av nazi-hilsenen på fronten etter hverandre.

- Vi gjør løpende vurderinger hva vi skal publisere. I dette tilfellet sendte vi ikke live, fordi vi ønsket å se hvordan han agerte i salen. Etter vårt syn, viser nazi-hilsningen hvilken ideologi siktede står for - og det kan være med på å forklare det første angrepet av dette slaget i Norge. Vi mener det er blant pressens oppgaver å vise politiske tilknytning til personer som er siktet for terror på norsk jord, fortsetter han.

Han mener det er et poeng i seg selv å ikke gjemme bort bildet.

- Hva han står for, og hvordan han opptrer etter hendelsen, mener vi er av offentlig interesse, selv om det kan være belastende - og kanskje provoserende - for mange å se slike bilder. Det er viktig at vi ikke gjemmer siktede bak ansiktsløse skildringer. Bilder og tekst er med på å avmystifisere siktede, og er med på å dokumentere og underbygge det som skrives i tekst. Gjennom disse skildringene er det lite rom til eventuell mytedannelse. 

Nettavisen angret seg
Også Nettavisen hadde bildet på forsiden i formiddag, men har nå valgt å ta det bort, forteller nyhetsredaktør René Svendsen.

- Dette er en veldig vanskelig vurdering. Vi har for en halvtimes tid siden endret på det og har ikke lenger nazi-hilsen på fronten. Det er et dilemma når en som er siktet for terrorisme prøver å regissere hvordan han fremstilles. Dette gjorde vi under tvil og vi har underveis tvilt oss frem til at vi lar være å vise bildet på front og at vi under alle tilfeller for fremtiden ikke vil bruke dette bildet. Det ble brukt nå fordi det var det saken handlet om, sier han til Kampanje.

Bildet er fortsatt å se inne i artikkelen.

- Bildet er en dokumentasjon på utviklingen i radikaliseringen av en ung mann som er interessant og relevant. Det handler om hvor mye oppmerksomhet man velger å gi den dokumentasjonen og hvor offensivt vi viser det frem. Det er en vesensforskjell på å vise det på fronten og inne i artikkelen.

NRK går mot strømmen
NRK
har i motsetning til sine konkurrenter latt være å bruke et bilde av hilsenen i sin sak.

- Hvorfor det?

- Denne personen har hatt et sterkt ønske om hvordan han skal fremstå i medier, både før og etter attentatet. Vi har valgt å være kritiske til det. Han sa også tidlig at han ville opphøre fotoforbudet i fengslingsmøtet. Vi vil foreta våre egen redaksjonelle vurderinger på det og ha en nennsom publisering av akkurat denne hilsenen, sier programredaktør i nyhetsdivisjonen i NRK, Espen Olsen Langfeldt.

Han forteller at det ikke er et absolutt forbud mot å bruke bildet i NRK, men at det må være journalistisk begrunnet.

- Det er forskjell på å fronte det og bruke det som en slags fotodokumentasjon, sier han.

- Hva tenker du om at så å si alle andre store medier har valgt å publisere bildet og noen også på forsiden?

- Det får være opp til andre redaktører å bedømme, men vi skal være klar over at han har hatt et sterkt ønske om å ha regi på mediedekningen sin.

TV 2 vil fase ut bruken av bildet
TV 2 har valgt å vise bildet øverst i sin sak om fengslingsmøtet, men de har i skrivende stund valgt å bruke et mer generelt bilde av den siktede på fronten på TV2.no.

- Dette er blant de mest krevende beslutninger vi tar. Manshaus ønsker selvsagt disse bildene publisert. Vi har landet på at vi viser bildet. Fordi det er en fotodokumentasjon av virkeligheten. Det skjedde, og det dokumenterer hva han står for, skriver nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 i en sms til Kampanje.

De velger imidlertid å ta noen forbehold.

- Vi velger akkurat nå ikke å vise det på front, fordi vi ikke vil bruke bildet til å trekke enda flere lesere inn til artikkelen. Vi velger også ikke å legge ut videoen uredigert på tv2.no eller Nyhetskanalen. Vi vil heller vise den i en redigert setting hvor seerne får sammenheng. Vi kommer også til å fase ut bruken av bildet i fremtiden, hvis det ikke er gode grunner til å bruke det, sier Solbrække.

Saken fortsetter etter bildet.

Vanskelig avgjørelse: - Vi velger akkurat nå ikke å vise det på front, fordi vi ikke vil bruke bildet til å trekke enda flere lesere inn til artikkelen, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Aftenposten: - Viktig med kontekst
Aftenposten
har valgt en lignende publiseringsstrategi.

- Vår vurdering er at det er viktig å vise at han gjør nazi-hilsen, fordi det har en doumentasjonsverdi. Det betyr ikke at vi skal vise det flere ganger, men når det skjer første gang, er det viktig å vise det frem. Derimot mener vi ikke det er så viktig å ha det på fronten vår. Det handler både om hva man gir han av oppmerksomhet og hvordan vi vinkler saken. Det er naturlig å ha noe kontekst først, før man ser bildet, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten.

- Hvorfor er det viktig med kontekst?

- Jo, fordi det i utgangspunktet kan leses som at han gjør nazi-hilsen når han vet det er mange fotografer til stede og ønsker å signalisere noe. Det er viktig at vi gir en forklaring på i hvilken sammenheng bildet ble tatt og i hvilken sammenheng han gjør hilsenen, sier hun.

Hun sier at det ikke har vært aktuelt å la være å trykke bildet overhodet.

- Det har en såpass høy dokumentasjonsverdi at det er naturlig å vise det frem for leserne. Det sier noe om en mulig politisk retning som kan bidra til å opplyse om motiv. I en så alvorlig hendelse som denne terrorsiktelsen er, er det naturlig å publisere, men vi skal være bevisste på gjenbruk.

VG har i likhet med Aftenposten og TV 2 valgt å holde bildet unna fronten.

- Det er et nyhetspoeng at han gjorde et bevisst valg om å gjøre nazi-hilsen i retten. Samtidig har fronten til VG stort gjennomslag, og man vil alltid vurdere nøye hva vi ønsker at leserne skal møte der. Her falt vi ned på at vi ikke ønsket det på front, men at det var viktig å bruke det i saken. De som går i saken har tatt et aktivt valg og vil møte det som er et dokumentarisk bilde av det som skjedde i retten, sier leder Trond Olav Skrunes i nyhetsavdelingen i VG.

- Når dere likevel publiserer det, gir dere han den oppmerksomheten han søker?

- Det er alltid et tveegget sverd, og det er i hvert fall en problemstilling man er bevisst på. Samtidig er det som skjer i retten av stor betydning. Men jeg skjønner hvorfor spørsmålet blir stilt.

Dropper også nazi-hilsen på fronten: - Det handler både om hva man gir han av oppmerksomhet og hvordan vi vinkler saken, sier Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten.