Jeg forsøker å lære barna mine om falske nyheter. Jeg ber dem tenke over om innholdet er troverdig. Hvor har de lest det? Er avsenderen troverdig pålitelig? Er det plassert av en aktør med en agenda - eller er det en redaksjonell sak, jobbet frem av journalister, som sørger for fakta-sjekket dekning av saken?

Onsdag ble det kjent at NRK har manipulert skolevalget på en skole i Lillestrøm. Programmet «Folkeopplysningen» plassert falske nyheter om politiske partier i sosiale medier til elever ved skolen. De oppgir at målet har vært å «utfordre demokratiet», og å sjekke om det som skjedde i USA også kan skje i Norge.

Intensjonen har kanskje vært godt. Å la unge selv få oppleve å bli utsatt for falske nyheter kan være et effektfullt pedagogisk virkemiddel. Mange har på lignende vis vist hvor lett vi lar oss lure. Den britiske forfatteren Oobah Butler greide å havne på toppen av Tripadvisors anbefalte restauranter i Storbritannia – med en restaurant som ikke fantes. På teknologimessen NextM forklarte han PR-stuntet med at han ønsket at folk skulle være mer kritisk til det de leser på sosiale medier.

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakken og prosjektredaktør i «Folkeopplysningen» Jan Egil Ådland gir i en kronikk i NRK en liknende begrunnelsen for sitt eksperimentet: «Å gjøre dem mer oppmerksomme på faren for å bli manipulert». Men det er en forskjell på å være en relativt ukjent satiriker og en skattefinansiert statskanal. Det handler om rolleforståelse, og det handler om å forvalte den tilliten man har hos befolkningen.

Det er her NRK og «Folkeopplysningen» bommer grovt, når de under en valgkamp oppretter falske kontoer på sosiale medier, benytter falske valg-o-mater og falske nettsider for å få frem et poeng. Bivirkningen av disse eksperimentene er at tilliten til NRK som seriøs nyhetsformidler svekkes. Ved å utsette elevene for et slikt eksperiment under et skolevalg uten deres samtykke sier noe om i hvilken grad de tar slike skolevalg seriøst. At skolen selv var med på eksperimentet gjør ikke saken bedre, snarere tvert imot. Hvordan skal elevene senere kunne ha tillit til de som arrangerer skolevalget? Det handler ikke om å «utfordre demokratiet» – det handler om å svekke det.

Dersom NRK ønsker å fremstå som en troverdig nyhetskilde i fremtiden får de holde seg til å formidle nyheter, og drive ren underholdning. Og overlate sosiale eksperimenter og PR-stunt til Oobah Butler.