Nordmenn deltar i liten grad i debatter om politikk- og samfunnsspørsmål i media, viser Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse. I undersøkelsen kommer det frem at hele syv av ti aldri har debattert politikk og samfunnsspørsmål i media.

- Er det et høyt tall synes du?

- Det er første gang vi gjør denne type undersøkelse, så vi har ingen sammenlignbare tall. Vi vet dermed ikke om det er flere eller færre enn tidligere, men så lenge syv av ti svarer at de ikke har deltatt i noen form for debatter så betyr det at det er ganske få av oss som deltar og mange stemmer som ikke kommer frem, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet til Kampanje.

Blant dem som svarer at de aldri har debattert politikk- og samfunnsspørsmål i media er det flest under 30 år og med lav utdanning. Av de som er over 60 år og har høyere utdanning er det langt flere som svarer at de deltar i debatten.

- Hypotesen om nettmediers demokratiserende effekt og at enkel tilgang til å ytre seg offentlig leder til utbredt deltakelse, underbygges ikke av funnene i Medietilsynets undersøkelse. Vi ser også at det er de unge, folk med lavere utdanning og kvinner som i mindre grad deltar i debatten, sier Velsand.

Vil ikke diskutere i mediene
Tallene som hun presenterer under den store demokratifestivalen i Arendal har ikke vært lagt frem før og Velsand sier det kommer frem mange grunner til at folk ikke diskuterer politikk offentlig. Seks av ti svarer at de er interessert i poltikk og samfunn, men at de ikke ønsker å dele meningene sine i media.

- Hovedgrunnen til den manglende deltakelsen er rett og slett at folk ikke ønsker å debattere via media. Det er altså ikke manglende interesse for samfunnsdebatten, men motvilje mot å diskutere i media som er hovedårsaken til at såpass få deltar aktivt. Dette er viktig innsikt for medieaktører i deres jobb med å engasjere publikum i viktige saker for eksempel før et valg, sier Velsand.

Andre årsaker er faren for å bli utsatt for negative kommentarer. 18 prosent svarer at de ikke deltar i debatten på grunn av dette. Men Medietilsynets undersøkelse viser at det er langt færre som faktisk har blitt utsatt for negative hendelser på nett. Kun to prosent oppgir å ha blitt utsatt for mobbing, to prosent har blitt utsatt for hatefulle ytringer, mens seks prosent har mottatt uønskede seksualiserte meldinger.

- Isolert sett er det ikke så høye tall, men så er det nok sånn at de som opplever det kan det være ganske voldsomt. Styrken i den opplevelsen for de som faktisk blir utsatt for det tror jeg er ganske kraftig, sier Velsand.

- Har du selv hatt noen negative erfaringer fra å delta i debatter i mediene?

- Stort sett så har jeg positive opplevelser ved å delta i debatten og jeg tenker at det å få både motforestillinger og noen som er uenige med deg om ting må du regne med og det er bra for debatten. Men så har det vært tilfeller der noen har gått over streken, sier hun.

Se video der sjefen for Medietilsynet selv opplevde det tøffe debattklimaet og hvilken mediesak som har gitt mest negative reaksjoner.

- Netthets og hatytringer er ødeleggende
Nylig kunne en i norske medier lese om hvordan Utøya-overlevende har opplevd trusler og grov hets i etterkant av 22. juli, i en sak i Aftenposten. Hetsen mot Lan Marie Berg Nguyen fra Miljøpartiet de Grønne har også vært et tema i offentligheten den siste tiden og stadig flere redaktørstyrte har stengt sine kommentarfelt.

- Vi ønsker jo ikke at folk skal trekke seg fra debatten i frykt for negative kommentarer. Netthets og hatefulle ytringer er alvorlig og ødeleggende for et demokrati og for dem som rammes, men det er heldigvis få som har blitt utsatt for dette ifølge vår undersøkelse, sier Velsand.

- Skal vi være litt forsiktige med å begrense ytringsrommet i hvert fall om en legger denne undersøkelsen til grunn?

- Jeg tenker at ytringsrommet vi har er bredt og at vi har gode og åpne arenaer for debatt så får vi gjøre det vi kan for at den debatten foregår på en måte som gjør at folk synes det er OK å delta i den, sier sjefen for Medietilsynet.  

Flest bruker Facebook
Blant dem som deltar i den offentlige debatten via media svarer flest at Facebook er den kanalen de debatterer i, enten åpent (16 prosent) eller via lukkede grupper (13 prosent). Deretter kommer innlegg i aviser og tidsskrifter på nett eller papir (9 prosent) og i kommentarfelt i nettaviser (8 prosent).

- Det er positivt at sosiale medier er en arena for debatt, men samtidig vet vi at Facebook er en plattform hvor det også deles saker og informasjon som ikke alltid stemmer. Det er derfor viktig å styrke befolkningens kritiske medieforståelse, samtidig som de redaktørstyrte mediene bør diskutere hvordan de kan få flere til å delta i debatten i sine kanaler, sier Velsand.

Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen er gjennomført våren 2019 i samarbeid med Kantar Media og medieforskere ved Universitetet i Bergen. Undersøkelsen har 1.363 respondenter fra 16 år og oppover. 

Funn fra undersøkelsen om debattdeltakelse i media

  • 72 prosent har aldri debattert politikk- og samfunnsspørsmål i media
  • 28 prosent har debattert politikk- og samfunnsspørsmål i media
  • 21 prosent har debattert politikk- og samfunnsspørsmål i media siste tolv måneder
  • 16 prosent har debattert åpent på Facebook, mens 13 prosent har debattert i lukkede grupper på Facebook
  • 9 prosent har debattert i innlegg i aviser, mens 8 prosent har debattert i kommentarfelt i nettaviser

Hovedgrunner til at folk ikke ønsker å mene noe om politikk- og samfunnsspørsmål i media

  • 60 prosent er interessert i politikk- og samfunnsspørsmål, men ønsker ikke å mene via media
  • 18 prosent ønsker ikke å utsette seg for negative kommentarer
  • 11 prosent synes ikke de har noe å komme med
  • 6 prosent er ikke interessert i politikk og samfunn