Rune Hetland går av som som generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA). Hetland har hatt stillingen siden 1. november 1994. Hetland fortalte selv styret at han ønsket å trappe ned. 

- Siden han fikk jobben har lokalavisene i landet opplevd store løft. Ikke minst har respekten og rammevilkårene til lokalavisene blitt løftet disse 25 årene, noe Rune skal ha en stor del av æren for, sier styreleder Thomas Bruvik i en pressemelding.

Styreleder Bruvik sier statusen til lokalavisforeningen er blitt kratig hevet under Rune Hetland.

- I dag er lokalavisene stolte over å kalle seg lokalavis. Slik har det ikke alltid vært, sier Bruvik i meldingen.

Hetland sier til Kampanje at tiden nå var inne for et skifte. 

- 1. november har jeg vært generalsekretær i 25 år og det er lenge nok for å si det sånn. Det er krevende med en liten organisasjon med få personer. Det har blitt utrolig mye arbeid og jobb over lang tid. Jeg er litt sliten og jeg har passert 64 år. Så jeg ønsker rett og slett å begynne å trappe litt ned, sier Hetland til Kampanje.

Hetland håper LLA nå får inn ny energi og en sterkere digital kompetanse.

- Det er krevende å henge med i digitalisering og jeg tror at det nå er rett for både meg og LLA å få et skifte. Vi trenger noen yngre med sterkere digital kompetanse med ny energi. Det tror jeg er bra for LLA å få inn, sier Hetland.

Veteranen skal ikke slutte i organisasjonen, men trappe ned på arbeidet. Det er Bruvik glad for.

– For LLA er det viktig at Rune Hetland vil fortsette i organisasjonen. Kunnskapen hans må føres videre til en ny generasjon, og hans innsats er avgjørende viktig også framover i det pressepolitiske arbeidet, skriver Bruvik.