I dag la Telenor frem sine tall for andre kvartal, som viser at Telenor leverte en omsetning på 27,9 milliarder kroner og et driftsresultat på 6,4 milliarder kroner. Det vil si at Telenor øker både omsetning og driftsresultatet sett opp mot samme kvartal i fjor. 

- Den strategiske agendaen vi startet for to år siden, fortsatte å bære frukter i andre kvartal. Selv om abonnements- og trafikkinntektene gikk ned med én prosent, var EBITDA-marginen på 40 prosent, og vi så positiv utvikling i omsetningen og i effekten av effektivitets- og moderniseringsprogrammer, sier Telenors konsernsjef, Sigve Brekke, i kvartalsrapporten. 

Telenor melder også om at antallet norske kabel-tv-abonnenter øker i første halvår i 2019 med 10.000 sett opp mot første halvår 2018. Totalt har Telenor nå 556.000 kabel-tv-abonnenter i Norge. Det er ikke opplyst spesifikke tv-tall for andre kvartal alene. 

Samtidig med at Telenor styrker seg på tv, faller derimot antallet mobilkunder i Norge med 60.000 abonnenter i første halvår. For andre kvartal minker antall abonnenter med 19.000 og totalt har Telenor nå 2,9 millioner mobilkunder i Norge. 

Totalt sett øker Telenors totale kundebase med 2,3 millioner abonnenter, og telekjempen har i dag 178 millioner kunder globalt. Telenor rapporterer om sterk kundevekst i Myanmar med 1,4 millioner nye abonnenter, samtidig øker antall abonnenter i Bangladesh med 1,3 millioner.