Tirsdag morgen legger Schibsted-konsernet frem tall for andre kvartal som viser vekst i driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 8 prosent til 557 millioner kroner. Det var opp fra 518 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Schibsted-konsernet består i dag av tre forretningsområder og det er de nordiske markedsplassene Finn.no og Blocket, nyhetsmediene og vekst-divisjonen. 

Legger en inn eierandelen på 60 prosent i det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta, viser Schibsted-tallene en samlet vekst på 165 millioner kroner i overskudd for Schibsted-konsernet, til 1,060 milliarder kroner (+ 18 prosent). Det er første gang konsernet krysser milliarden i et kvartal.

- I andre kvartal fortsatte Schibsted den sterke fremgangen i mesteparten av våre kjerneområder. Finansielt er Schibsted godt på vei, med et driftsresultat på 557 millioner kroner, når man ekskluderer bidraget fra Adevinta. For hele gruppen gikk vi forbi én milliard-grensen i driftsresultat for første gang i et enkelt kvartal, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i meldingen.

Omsetningen økte fra 4,6 milliarder i andre kvartal i fjor til 4,8 milliarder kroner i andre kvartal i år, inkludert Adevinta.

Bunnlinjen viser en nedgang i driftsresultatet etter av- og nedskrivninger et overskudd på 568 millioner kroner før skatt (- 4,2 prosent).

Les også: Svakt reklamemarked bremser veksten til Schibsted-selskapet Adevinta

Her ser du tallene til Schibsted-konsernet for andre kvartal 2019. Alle tall i MNOK og inkludert Adevinta. 

Schibsted 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 4.798 4.602 + 4
Driftsresultat 603 623 - 3
Resultat før skatt  568 593 - 4


VG vokser igjen

Nyhetsmediene til Schibsted hadde inntekter på 1,9 milliarder kroner i andre kvartal (- 2 prosent). Driftsresultatet ble på 229 millioner kroner (+ 34 prosent), noe som tilskrives god kostnadskontroll i kvartalsrapporten.

De digitale abonnementsinntektene til Schibsted økte med 22 prosent i kvartalet.

Også for Schibsted-flaggskipet VG peker pilene oppover etter et tøft førstekvartal. Avisen hadde en omsetning på 468 millioner kroner (+ 2 prosent) og et driftsresultat på 89 millioner kroner (+ 8 prosent).

VGs digitale abonementsinntekter økte med 25 prosent, og avisen klarte både å øke volumet og inntekten per kunde i andre kvartal. VG+ har passert 185.000 abonnenter, og nå øker også annonseomsetningen i VG.

VG 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 468 459 + 2
Driftsresultat 89 82 + 8


Schibsteds abonnementsaviser - som består av Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Svenska Dagbladet - hadde en omsetning på 892 millioner kroner (+ 1 prosent) og et driftsresultat på 99 millioner kroner (+ 62 prosent). 

Også i disse avisene fortsetter veksten i digitale abonnenter. I andre kvartal klarte denne veksten å kompensere for nedgangen i annonseinntekter, som preges av den negative trenden på papir.

Abonnements- aviser  2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 892 886 + 1
Driftsresultat 99 61 + 62

 

Svekkes av ny pengespill-lov i Sverige...
I Sverige får Schibsted-avisen Aftonbladet en smell i møte med den nye lisensordingen for pengespill.

- Våre nyhetsmedier klarte seg godt i et utfordrende marked i andre kvartal. Digitale abonnementsinntekter fortsatte å vokse raskt, og kostnadskontrollen er god, noe som resulterer i forbedret driftsmargin. Når det kommer til digitale annonser, er trenden noe blandet. Vår største utfordring ligger i Aftonbladet, hvor den sterke markedskontraksjonen for spillindustrien, på grunn av en regulatorisk innstramming, har resultert i reduserte annonseinvesteringer, sier Skogen Lund.

Aftonbladet hadde en omsetningsnedgang på 15 prosent til 367 millioner kroner, og et driftsresultat på 27 millioner kroner, som er 48 prosent mindre enn i samme kvartal i fjor.

... og nye regler for forbrukslån i Norge
Schibsted viser til en omsetningsvekst på fem prosent i det nordiske rubrikkmarkedet, som blant annet består av Finn og Blocket, og et driftsresultat på 390 millioner kroner (+ 8 prosent). 

Finanstjenesten Lendo leverer gode resultater i Sverige ifølge kvartalsmeldingen, og blir tatt godt imot i Danmark etter lanseringen der, men i Norge opplever Schibsted større nedgang enn ventet etter at staten innførte nye retningslinjer for forbrukslån.

Omsetningen for Lendo Group gikk ned 1 prosent i andre kvartal til 201 millioner kroner.

- Oppbremsingen for Lendo Norway har vært sterkere enn forutsett. Vi tror imidlertid på at en mer regulert bransje er riktig for å sikre et sunt marked fremover, som vi har i Sverige i dag. Når vi beveger oss inn i en fase hvor vi skal tilpasse oss den nye reguleringen, må vi risikere å se moderate tall for Lendo og bransjen som helhet i en tid fremover, sier Skogen Lund.