Norske mediebyråer opplevde en nedgang i reklameomsetningen på hele 32 prosent i juni, viser ferske tall fra Mediebyråforeningens Mediebarometer. Det står i skarp kontrast til mai, som ble en vekstmåned på 11,2 prosent.

Internett som kanal falt med 31,3 prosent, mens tv-omsetningen falt med 34,6 prosent i juni.

I sum betyr det at mediebyråene i første halvår omsatte for 4,83 milliarder kroner mot 5,18 milliarder ved samme tid i fjor (- 6,8 prosent).

- Mai ble en solid opptur og man nærmet seg nullvekst med minus 2,1 prosent etter årets fem første måneder. Juni ga dessverre en solid demper på denne stemningen. Det ble liksom ingen sommerfest i dette markedet, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Tradisjonell tv ligger på minus 9,1 prosent akkumulert etter årets seks første måneder, sammenlignet med fjoråret.

- Det kan være flere forklaringsfaktorer til det store fallet i juni. For tvs del kan nok noe forklares i at VM i fotball i Russland gikk fra 14. juni til 15. juli i fjor med TV 2 og NRK som rettighetshavere. Men hele nedturen for tv kan nok ikke forklares her. At tradisjonell tv har tapt og taper mye seertid er nok en viktigere forklaringsfaktor. At nedturen er ekstra stor blant de mest reklame-attraktive målgruppene gjør ikke tapet mindre for tv som reklamebærer, sier Merete Mandt Larsen.

Mediebyråforeningens Mediebarometer viser netto innrykket medieomsetning måned for måned, etter rabatter og før eventuelle provisjoner. Både medlemmer av Mediebyråforeningen og ikke-medlemmer rapporterer inn til Mediebarometeret.

Kampanje har tidligere omtalt at tallene til det svenske Instituttet for reklame- og mediestatistikk (IRM) for reklameomsetning i Norge viser et større avvik mot Mediebyråforeningens tall enn vanlig.

Les mer: Store avvik i reklamemålinger overrasker både byråer og medier: - Ubegripelig og rart

Den eneste kanalen i Mediebarometeret som kan vise til vekst etter seks måneder, er utendørskanalen, som har en vekst på 2,3 prosent.

- Dette er mer negativt enn hva de fleste spådommer var før året startet. Men det er lov til å håpe på at mye henter seg inn igjen i andre halvår, sier Merete Mandt Larsen.

Tradisjonelle kanaler som dagspresse og ukepresse fortsetter å falle. Etter seks måneder var dagspresse på minus 13,1 prosent, mens ukepresse ligger på minus 22,3 prosent.

- Her ser vi ikke de store overraskelsene. Trenden fortsetter slik den har gjort i mange år. Dette henger selvsagt sammen med færre abonnenter, færre lesere og mindre bruk av tradisjonelle medier, sier Merete Mandt Larsen.

Tv og internett svikter:

- Det som svikter mest av de store og tunge er tv, men også internett som kategori leverer langt svakere enn normalt, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.