Onsdag la NHST, som blant annet eier Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Mynewsdesk, frem tall som viser at annonsefallet til selskapets aviser fortsetter, og det med større fart enn i første kvartal.

- Det har vært et krevende kvartal der resultatene er for svake. Dette skyldes primært at inntektssiden har vært utfordrende og vi ser det både på papirannonser og løssalg for mediedivisjonene, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST til Kampanje.

Av mer positive trekk peker hun på veksten innenfor det det digitale.

- Det er hyggelig å se veksten i digitale abonnement. Det viser at vi er i ferd med å lykkes med endringene. Men selv med denne veksten og lavere kostnader, klarer vi foreløpig ikke å kompensere for fallet i papirinntektene, sier hun.

NHST-sjefen sier utviklingen i andre kvartal understreker betydningen av tempoet i omstillingsarbeidet.

- Omstillingsarbeidet fortsetter og vi jobber godt og systematisk innenfor alle områder, det være seg de globale og de norske publikasjonene, og innenfor Software-as-a-Service-divisjonen. I enkelte selskaper i Mynewsdesk er det gjennomført et betydelig lønnsomhetsprogram. Vi er nødt til å ha tre tanker i hodet på en gang der vi klarer å øke andelen digitale brukerinntekter, jobbe med kostnadsreduserende tiltak og øke veksttakten i konsernet parallelt.

Les også: Brattere annonsefall for DN-eier – overskuddet faller til 19 millioner

I meldingen skriver NHST onsdag ettermiddag at konsernet har en «organisering i flere av virksomhetene som ikke i stor nok grad reflekterer den voksende digitale mediebruken».

- Så omorganiseringen gjelder også DN og Morgenbladet?

- Det omfatter både Dagens Næringsliv og divisjonen Globale publikasjoner. I Globale publikasjoner der alle de internasjonale publikasjonene er lagt i ett selskap, har vi nå samlet ressursene i større enheter og på færre lokasjoner for å skape mer robuste miljøer og effektivisere driften. I Dagens Næringsliv er det en omorganisering på gang, men her er det riktigere at publisher Amund Djuve forteller om dette, sier hun.

- Vi har hørt at alle lederne i avisene skal være fristilt med tanke på stilling og posisjon slik at dere kan sette den nye organisasjonen?

- Lederne er ikke fristilt, men det omorganiseres, og DN i har hatt en intern utlysning av nye stillinger på overordnet nivå.

- Er det snakk om å sette en helt ny ledergruppe for de norske publikasjonene?

- Det blir organisasjonsendring i DN for bedre å tilpasse oss en mer digital fremtid. Vi har som mål fortsatt å være Norges beste på å sette dagsorden med journalistikken vår, samtidig som vi må forberede oss på en mer papirløs fremtid. Samtidig skal vi fortsette å utvikle papirproduktet godt og sikre at vi har et riktig fokus både på brukerne og den gode journalistikken. I tillegg kan jeg nevne at DN trolig er verdens første avishus med automatisk sideproduksjon på print – det er vi stolte av.

Kampanje har tatt kontakt med sjefredaktør Amund Djuve i DN. Han forteller at det er for tidlig å si noe detaljert om omorganiseringen.

- Vi planlegger noen endringer der vi organiserer oss for å få økt fleksibilitet både i redaksjonen og i salgsavdelingene. DN skal fortsatt levere levere god, viktig og dagsordensettende journalistikk, og vi ønsker å opprettholde den sterke posisjonen vi i mange år hatt på papir også i digitale kanaler. Det betyr blant annet at det er mindre viktig for oss enn tidligere å organisere oss med utgangspunkt i hvilke flater vi leverer til i papiravisen, skriver han i en e-post til Kampanje.

- Betyr det at det går mot slutten for egne redaksjoner som Etterbørs? 

- Det er ikke tatt noen beslutning om å legge ned eller endre sammensetning av redaksjoner. Etterbørs er en sterk merkevare, skriver han.

DN-redaktøren ønsker ikke å svare på hvor mange stillinger som berøres eller når den nye organisasjonen skal være klar.