NHST, som eier blant annet Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Mynewsdesk, legger onsdag ettermiddag frem sitt resultat for årets andre kvartal og de viser at annonsefallet til selskapets aviser fortsetter å gå tilbake og det med større fart enn i første kvartal.

Ved starten av året var tilbakegangen på syv prosent, mens annonsefallet i andre kvartal var på hele 16 prosent. Nedgangen i annonseinntekter var på over 11 millioner kroner og annonseomsetningen endte derme på 46,3 millioner kroner. 

- Hovedårsaken til fallet var fortsatt tilbakegang i papirbasert annonsering. Enhetene for innholdmarkedsføring og konferanser hadde lavere aktivitet dette kvartalet en tilsvarende periode i fjor, skriver NHST i kvartalsrapporten.

Også brukerinntektene til avisene DN og Morgenbladet går tilbake og det med seks prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor og endte på 104 millioner kroner. 

Veksten i digitale abonnementsinntekter var 18 prosent, mens inntektene fra kombinasjonsabonnement falt med 9 prosent. Løssalgsinntektene var tilbake 20 prosent i kvartalet. 

Dermed må den nye NHST-sjefen, Hege Yli Melhus Ask, fortsette jakten på kostander. Selskapet klarer ikke å kutte kostnader raskt nok til å demme opp for inntektssvikten som samlet sett gikk tilbake med åtte prosent. 

- Vi har fortsatt betydelige gevinster å hente ut på å bli mer digitale i måten vi jobber på. Selv om brukerne våre i stadig større grad bruker produktene våre utelukkende på nett, har vi en organisering i flere av virksomhetene som ikke i stor nok grad reflekterer dette. Her har vi identifisert grep som vil bidra til å redusere de strukturelle kostnadene, og dermed legge grunnlag for bedret lønnsomhet i årene som kommer, sier Ask i en pressemelding. 

Les også: DN-eier med svakeste resultat siden finanskrisen: - Har en krevende tid foran oss

Driftsresultatet i forretningsområdet Norske Publikasjoner gikk dermed tilbake med tre millioner kroner til 18,9 millioner kroner i andre kvartal.

Noen av tiltakene som trekkes frem for Dagens Næringsliv (DN), er automatisert sideproduksjon av deler av papiravisen i gang. 

Ser en på hele konsernet under ett ble overskuddet på driften i andre kvartal på 10,8 millioner i år, ned fra 13,2 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Samlet etter seks måneder i år har NHST Media Group opparbeidet seg et underskudd på 12,3 millioner kroner.

I rapporten skriver NHST at selskapet «står midt i en omfattende omstillingsprosess som skal sikre økt andel digitale brukerinntekter, bedre lønnsomhet og økt veksttakt på lengre sikt.»

Dette var ifølge DN-eieren med å påvirke resultatene for andre kvartal i 2019.

- Til tross for en fortsatt nedgang i omsetningen er det gledelig å se at vi har en positiv utvikling i inntekter fra digitale abonnement, både som følge av vekst i publikasjonene og inkluderingen av Mention i konsernet. I tillegg begynner tiltakene på kostnadssiden å få effekt på lønnsomheten, foreløpig først og fremst i SaaS-virksomheten («Software-as-a-Service»), sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask. 

Av andre kostnadsreduserende tiltak heter det i rapporten  at det pågår flere prosjekter for å samle ressursene i større enheter og på færre lokasjoner i forretningsområdet Globale publikasjoner. NHST er også i gang med en større reorganisering og nedbemanning i Mynewsdesk, men ønsker fortsatt ikke å tallfeste hvor mange som blir berørt av nedbemanningen i den digitale nyhetstjenesten. 

Her ser du tallene til NHST for årets andre kvartal. Alle tall i MNOK. 

NHST 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 301,3 332,5 - 9
Driftsresultat 10,8 13,2 - 18,2
Resultat før skatt 7,5 13,3 - 43,6