Et nytt lovforslag fra regjeringen og kulturminister Trine Skei Grande kan sette en effektiv stopper for inntektene Discovery- og Nent-gruppen henter fra utenlandske spillselskaper. Det nye lovforslaget tar nemlig sikte på å holde distributørene ansvarlige for å videreformidle denne reklamen til norske forbrukere og det står om en halv milliard kroner, ifølge tv-bransjen selv.

Les også: Regjeringen vil slå ned på «enorme mengder» ulovlig spillreklame

Mandag går fristen ut for å sende inn høringssvar og komme med innspill til det nye lovforslaget som både TVNorge-eier Discovery Networks og Nent-gruppen har vært meget kritiske til.

- Hva mener Discovery er det mest alvorlige med det nye lovforslaget til regjeringen?

- Vi mener at forslaget som ligger på bordet bryter med EØS-retten, og at deler av det redaksjonelle ansvaret flyttes fra kringkaster til distributør. Det er svært problematisk, sier nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland.

- Dersom lovforslaget blir innført i dagens form, kan det bli aktuelt å gå rettens vei for å stanse det?

- Får vi til dette uten å gå veien om en lovendring, unngår vi også potensielt langtekkelige rettsprosesser. Lovendringen som nå er sendt på høring, er nemlig etter vårt syn i strid med EØS-retten.

Les også: Tv-toppene krangler om spillreklame: - Det er krevende å miste en omsetning på en halv milliard kroner over natten

Bryter med medieansvarsloven
I Discoverys høringssvar heter det at lovforslaget flytter «deler av det redaksjonelle ansvaret for innholdet i tv-sendingene» til distributører som Get og Telenor og dermed bryter med et grunnleggende prinsipp i norsk rett om at det er «redaktøren som bestemmer innholdet i en tv-sending.» Ifølge Discovery gjelder dette både redaksjonelle og kommersielle ytringer.

- Distributørene har ikke verktøy til å stanse formidling av redaksjonelt innhold og reklame som sendes lovlig fra utlandet. Dersom forslaget skal være mulig å gjennomføre, kreves det betydelig medvirkning fra kringkastere som befinner seg utenfor norsk jurisdiksjon, skriver Discovery.

Det vil igjen bryte med et annet prinsipp, ifølge kanalhuset som i høringssvaret skriver at selskapet brukte én milliard kroner på norske tv-produksjoner.

- Det er i strid med senderlandsprinsippet. Lovforslaget vil også hindre fri videreformidling av audiovisuelle medietjenester i strid med AMT-direktivet og rettspraksis fra EU-domstolen og kan av den grunn ikke vedtas uten å innebære et brudd på EØS-avtalen.

- Vil ramme tv-produsentene
TVNorge-sjef Tine Austvoll Jensen har tidligere hevdet at dersom lovforslaget blir vedtatt, vil det ramme den norske tv-produksjonsbransjen ved at Discovery vil måtte dra ned kjøpene av norske tv-programmer.

- De økonomiske konsekvensene av forslaget vil først og fremst ramme kringkastere som sender lovlige audiovisuelle medietjenester fra utlandet, samt de produksjonsselskaper kringkasterne samarbeider med, skriver Discovery.

Les også: TV 2-sjefen sabler ned rivalenes kamp om spillreklame-millioner

Kommunikasjonsdirektør i Discovery i Norden sier «myndighetene har foreslått et tiltak som de ikke vet om vil bidra til å fylle sin hensikt.»

- De har heller ikke undersøkt hvilke utilsiktede konsekvenser en eventuell lovendring vil ha for kulturnæringen. Det har de først bestemt seg for å undersøke etter høringen er sendt ut.

Det nye lovforslaget har til hensikt «å redusere omfanget av spillreklame fra utlandet», «forebygge spillproblemer» og «beskytte enerettsmodellen» til Norsk Tipping.

- Lovlig aktivitet
Discovery minner i svarbrevet sitt om at «pengespill er en lovlig aktivitet i Norge», «Norsk Tipping tilbyr høyrisikospill og har en økende kundemasse» og at «innholdet det er tale om er lovlig i et annet EØS-land ved utsending».  

- Man kan altså ikke i denne sammenhengen likestille lovforslagets brudd med grunnleggende redaksjonelle prinsipper med det som er situasjonen når det gjelder pornografi eller alkoholreklame, skriver Discovery.

Skoland i Disovery sier tv-konsernet i stedet har tatt initiativ til en selvregulering.

- Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til å finne en løsning som både tar hensyn til de mest sårbare spillerne og ansvarlighetsprinsippet i den norske spillpolitikken, og som samtidig stimulerer til fortsatt investering i norsk innhold. Selvreguleringen imøtekommer hovedformålet med lovendringen. Samtidig blir det et tiltak som retter seg mot oss og spillbransjen og ikke distributørene.

Se videointervju med kulturminister Trine Skei Grande på Nordiske mediedager i mai i år.