Polaris Media Midt-Norge har besluttet å kjøpe selskapet Xmedia. Oppkjøpet kommer som en følge av at mediekonsernet ønsker å styrke seg som «en helhetlig leverandør av markedskommunikasjon i det midtnorske markedet», i en melding. 

- Kjøpet av Xmedia passer godt inn i vår ambisjon om å være den viktigste markedsføringspartneren for virksomheter i vårt marked. Vi opplever en sterk vekst og dette gir oss muligheter til å møte våre kunders fremtidige behov. Vi får med dette inn ny og spennende kompetanse som kompletterer vår satsing, sier Pål Munkvold i Adresseavisen.

Xmedia AS har i de siste årene gått fra å være produsent av grafiske løsninger til å bli et mer rendyrket reklamebyrå. Selskapet vil dermed bli del av et miljø som teller de øvrige kommersielle byråsatsingene til Adresseavisen; Marketing Studio og Brand Studio.

- Vi har mange prosjekter, men har behov for å samarbeide med flere kompetente hoder. Med den tyngden Polaris Media Midt-Norge og Adresseavisen har, har jeg tro på at vi kan styrke oss sammen inn i et spennende marked, forteller Torgeir Øystrøm i Xmedia AS.

I den første tiden vil Xmedia AS fortsette med samme navn, men selskapets fem ansatte vil flytter inn sammen med Adresseavisen fra og med 6. mai.