Onsdag morgen legger Schibsted-konsernet frem sine førstekvartalstall og den nye Schibsted-sjefen Kristin Skogen Lun kan vise til god vekst i driftsresultatet (EBITDA) på hele 25 prosent til 418 millioner kroner. Det var opp fra 336 millioner kroner i første kvartal 2018.

Legger en inn eierandelen på 60 prosent i det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta, viser Schibsted-tallene en samlet vekst på 256 millioner kroner i overskudd for Schibsted-konsernet, til 855 millioner kroner.

- Etter en suksessfull fisjon og børsnotering av våre internasjonale markedsplasser i Adevinta, er jeg glad for å rapportere at våre virksomheter fortsetter å utvikle seg godt i første kvartal, sier Kristin Skogen Lund i en børsmelding.

Omsetningen økte fra 4,35 milliarder kroner i første kvartal i 2018 til 4,57 milliarder kroner i første kvartal i år.

Ruller ut Lendo
Schibsted-konsernet består i dag av tre forretningsområder og det er de nordiske markedsplassene Finn.no og Blocket, nyhetsmediene og vekst-divisjonen, og selskapet fortsetter å investere i nye initiativer. Den nye konsernsjefen bruker 25 millioner kroner på å rulle ut Lendo i flere markeder som Danmark, Polen og Østerrike samt investeringer i avisdistribusjon.

Investeringene her i løpet av året forventes å påvirke driftsresultatet negativt med mellom 70-100 millioner kroner. 

Lendo, som ligger under området Finansielle tjenester sammen med Prisjakt, er et område som har en omsetning på 273 millioner kroner.

- Dette er det første kvartalet hvor vi rapporterer finansielle tjenester separat og det har blitt en betydelig virksomhet. Det er også et område med stort potensial for ekspansjon. Lendo er nå lansert i tre nye markeder med resultater som forventet, men også påvirket av investeringene vi gjør på området, sier Skogen Lund.

Overskuddet på dette området falt dermed fra 91 millioner kroner til 57 millioner kroner i årets første kvartal.

Omsetningsfall på aviser
Ser en på nyhetsmediene samlet er det et fall i omsetning på to prosent fra 1,887 milliarder kroner i første kvartal i fjor til 1,855 milliarder kroner i år. Overskuddet på driften her økte imidlertid fra 112 millioner kroner til 150 millioner kroner.

- Nyhetsmedier fortsetter å vokse digitalt i første kvartal, særlig på grunn av godt salg innenfor digitale nyhetsabonnement. Fremover vil vi fortsette å jobbe med produktutvikling samt forbedre vår evne til å øke den gjennomsnittlige inntekten per abonnent, sier Skogen Lund.  

Her er rapporteres det om svake annonsemarkeder både for VG og de store regionavisene, og ikke minst for svenske Aftonbladet.

Les mer: Annonse- og resultatsmell i VG, men leserne svikter ikke etter Giske-saken

Også innenfor rubrikktjenestene sliter man i det tradisjonelle displaymarkedet og omsetningen omregnet til norske kroner falt med én prosent

Forretningsområdet Nordiske markedsplasser økte overskudddet fra 268 millioner kroner i første kvartal i 2018 til årets 31 millioner kroner og i Finn.no var omsetningsveksten på hele 18 prosent til 480 millioner kroner.

Her ser du tallene til Schibsted-konsernet for første kvartal 2018. Alle tall i MNOK og inkludert Adevinta. 

Schibsted 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 4.576 4.357 + 5
Driftsresultat 520 417 + 24
Resultat før skatt  514 389 + 32