Tirsdag morgen legger det nye Schibsted-selskapet Adevinta frem sin første kvartalsrapport som selvstendig børsnotert selskap. Det nye selskapet ledes av tidligere Schibsted-topp, Rolv Erik Ryssdal og gikk på børs tidligere i vår som den tredje største børslanseringen på Oslo Børs noensinne. 

I rapporten kommer det frem at selskapet legger frem et overskudd på 49,7 millioner euro, eller 488 millioner kroner i overskudd på driften (EBITDA), inkludert såkalte joint ventures. Det inkluderer selskapene Schibsted eier 50 prosent i Østerrike, Brasil og Irland.

- Jeg er veldig glad for å lunne legge frem en rapport med sterke resultater i det første kvartalet til Adevinta som et børsnotert selskap, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Adevinta i meldingen. 

Adevinta gikk på børs i midten av april og etter debuten på rundt 50 milliarer kroner har pilene pekt oppover og selskapet er nå priset til nærmere 60 milliarder kroner og dermed mer enn Schibsted selv. 

- Vi er blitt godt mottatt og det har vært stor interesse under roadshowet, sier Rolv Erik Ryssdal til Kampanje. 

Les også: Schibsted-datter på børs for drøyt 50 milliarder 

Vokser på rubrikk
Veksten i markedene der Adevinta opererer med sine rubrikknettsteder, som i Frankrike, Italia og Spania, synes også god når selskapet kan vise til en økning i omsetning, inkludert joint ventures, på 15 prosent til 1,71 milliarder kroner.

Han sier selskapet fortetter å vokse i sine vertikaler som eiendom, jobb og det som omtales som generalistmarkedet. Men selv om vertikalene er opp med nesten 20 prosent, gir reklameutviklingen innenfor display mer hodebry.

For første gang er det nå en nedgang på fem prosent i denne delen av reklamemarkedene, og de som tjener på det er noen gamle kjenninger.

- Det som gjør at vi ikke har hatt enda høyere vekst er at annonsemarkedene er krevende for oss. Det har vært en krevende periode og vi ser at Google og Facebook har økt sine markedsandeler etter GDPR. Ser vi rundt oss har publisherne hatt noe svakere tall i Europa, men dette er noe vi jobber med, sier Ryssdal til Kampanje tirsdag morgen.  

- Det er ikke dramatiske tall
Display-annonseringen, som utgjør en femtedel av omsetningen til Adevinta, har de siste årene vokst, så nedgangen i første kvartal er  ifølge Ryssdal et trendbrudd..

- Det er ikke dramatiske tall. Display annonser er rundt 20 prosent av omsetningen vår.  Men det er første gang det er en nedgang her, sier han. 

Han sier det er flere grunner til at Google og Facebook gjør det bedre og viser til både enkelte utfordringer på teknisk side knyttet til annonseservere, fokuset på å tilpasse seg det nye GDPR-regimet og enkelte interne utfordringer på salgssiden.

 - Er dette løsbart?

- Ja, dette er noe vi jobber med og vi tester ut nye og mer datadrevne annonseformater, sier han.

- De globale gigantene blir enda sterkere?

- Det har vist seg at det i etterkant av GDPR så er markedet blitt noe mer konsentrert av de største aktørene, sier Ryssdal.

Svakere i Frankrike
Ser en på enkeltmarkedene er det bedring i lønnsomheten i Spania og Brasil, men noe svakere utvikling i Frankrike mye på grunn av utviklingen i annonsemarkedet innefor displayuø. 

Her kan du se de første kvartalstallene til Adevinta, med unntak av joint ventures-selskapene. le tall omregnet til MNOK. 

Adevinta 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 1.712,5 1.376,7 + 24
Driftsresultat 451,7 279,8 + 61
Resultat før skatt 363,33 175,7 + 106