Medietilsynet foreslår en FM-forlengelse på fem år og en ny driftsstøtte til lokalradioer som digitaliseres etter at dagens konsesjoner går ut i 2021.

- Jeg vet at mange har ønsket seg en lengre periode enn fem år, men jeg tenker at det er viktig at perioden ikke er for lang, for at det fortsatt skal være et insentiv for en digital overgang. Det er også begrensinger i det rettslige grunnlaget som gjør at en tre- til femårsperiode er det maksimale dersom man skal forlenge uten en utlysning av konsesjonene, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand på en pressekonferanse på Hotel Norge i Bergen.

Tilsynet begrunner anbefalingen med at det fortsatt er et stykke å gå før DAB-nettene er utbygd og at mange lokalradioaktører ikke har tilstrekkelig økonomisk grunnlag til å klare overgangen.

Nå spiller Medietilsynet ballen videre til regjeringen og kulturminister Trine Skei Grande.

- Vi skal nå ha denne på høring og behandle dette i løpet av året, håper vi, sånn at vi så fort som mulig får mediemeldingen gjennom i Stortinget og også får støtte for denne typen grep, sier kulturministeren.

Medietilsynet foreslår også å innføe reklameforbud for lokalradioaktørene som opererer i slukkeområdene, som er de mest befolkningstette områdene i og rundt storbyene.

- Stortinget har sagt at disse aktørene i hovedsak skal ha et ikke-kommersielt driftsgrunnlag. Dagens vilkår som skal bidra til dette er etter Medietilsynets vurdering vanskelige og ressurskrevende å håndheve. Vi foreslår derfor å innføre et reklameforbud for lokalradioaktørene som sender i slukkeområdene, sier Mari Velsand i en pressemelding.

Medietilsynets hovedanbefalinger:

  • Eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges midlertidig både i - og utenfor slukkeområdene
  • Forlengelsen gjøres for fem år – fra 1.1.22 til 31.12.26
  • Vilkårene forblir i hovedsak uendret for lokalradioene utenfor slukkeområdene
  • Vilkårene skjerpes for lokalradioer i slukkeområdene, i hovedsak gjennom et totalforbud mot reklame
  • Tilskuddsordningen for lyd- og bildemedier utvides til å gjelde driftstilskudd i tillegg til tilskudd til investeringer, og den økonomiske rammen økes

I dag har totalt 198 lokalradiostasjoner konsesjon til å sende på FM-nettet.