NRK hadde inntekter på nesten seks milliarder kroner i 2018, eller på 5,985 milliarder kroner for å være nøyaktig. Det er en vekst på 65 millioner kroner fra 2017 da NRK også hentet store inntekter fra et eiendomssalg i Bergen.

Lisensen utgjør 5,683 milliarder kroner av inntekten. Det er en vekst på 108,4 millioner kroner fra 2017. Veksten skjer som følge av at kringkastingsavgiften økte med 102,5 kroner til 2970,24 kroner. Antall lisenser sank med 8.000 til 2.030.000 i 2018.

- Fjoråret gikk litt bedre enn vi hadde budsjettert med og det var i hovedsak inntektene som bidro til det, sier økonomi- og finansdirektør Andreas Norvik til Kampanje.

Men selv om inntektene til NRK-konsernet vokser, svekkes resultatet og det med 66 millioner kroner. Driftsresultatet til NRK faller 88 millioner kroner i 2017 til fjorårets 22 millioner kroner. 

Kostnadene til NRK har i perioden 2014 til 2018 økt med 475 millioner kroner, skriver NRK videre i den ferske årsrapporten. 

- Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til programkjøp, heter det. 

Bruker mer på eksterne tv-produsenter
NRK bruker stadig mer penger i det uavhengige tv-produksjonsmarkedet. Fra den ene milliarden NRK bruker på program og rettigheter, bruker allmennkringkasteren nå nesten 40 prosent av programbudsjettet på de eksterne tv-produsentene. 

Den årlige summen til eksterne produksjoner har økt fra 229 millioner kroner i 2014 til 360 millioner kroner i 2018 som gir en andel på 39 prosent.

- NRK er dermed i rute til å nå målet om å sette ut minst 40 prosent i gjennomsnitt av det frie programbudsjetter fra og med 2018 i rullerende treårsperioder.

Les også: Velger og vraker i nye tv-ideer - bruker 350 millioner kroner i året (abo.)

Flere midlertidige stillinger
Lønnskostnader inkludert pensjon og omstilling økte med 125 millioner kroner (4,3 prosent) fra 2017 til 2018, til 3,041 milliarder kroner. Økningen utover tariffoppgjøret skyldes ifølge NRK høy produksjonsaktivitet og høyere kostnader til midlertidige medarbeidere på prosjektene.

Ved utgangen av 2018 hadde NRK 3417 faste årsverk og 178 midlertidige ansatte.

NRK har tidligere anslått at fjorårets åtte dager lange journaliststreik ga statskanalen besparelser på opp mot 25 millioner kroner.

Les mer: NRK tapte likevel ikke penger på streiken: - Sparte over 20 millioner

NRK Aktivum hadde en omsetning på 122 millioner kroner i 2018, 12 millioner mer enn i 2017. Resultatet ble på åtte millioner kroner før skatt.

Her ser du resultatet til NRK-konsernet i 2018. Alle tall i MNOK

NRK 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 5.985,9 5.920,7 + 1,1
Driftsresultat 22,1 88,8 - 75,1
Resultat før skatt 30,9 95,8 - 67,7