Medietilsynet har testet den kritiske medieforståelsen til 1363 nordmenn mellom 16 og 100 år, og det er de som befinner seg i den øvre halvdelen av denne aldersskalaen som har vanskeligst for å skille mellom ekte og falske nyheter.

Halvparten av de over 60 år klarte ikke å avsløre en falsk nyhet eller var usikre på om den var falsk, viser undersøkelsen. 

- Vi trenger et krafttak for å øke den kritiske medieforståelsen hos de over 60, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medieitilsynet fant ut at de eldre i liten grad tar i bruk metoder som kan hjelpe dem med å finne ut av om en nyhetssak er falsk, og de bruker lengre tid på å oppdage at den er falsk.

- En konsekvens kan være at denne gruppen uforvarende bidrar til å spre falske nyheter. Vi kan også risikere at de blir mer usikre på det digitale og trekker seg unna av frykt for å gjøre noe feil. Begge deler er problemer vi må ta på alvor, sier Velsand.

Men også unge mediebrukere har utfordringer. Blant de under 30 år hadde én av tre problemer med å avdekke om den samme nyhetssaken var falsk. 

- De yngste er mer opptatt av spesifikke temaer og bruker mindre tid på norske redaktørstyrte medier. Det kan gjøre denne gruppen mer sårbar, selv om de unge ofte har gode digitale ferdigheter, sier Velsand.

Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen har Medietilsynet delt befolkningen delt inn i fire grupper når det gjelder kritisk medieforståelse: Høy, middels digital, middels analog og lav.

Høy kritisk medieforståelse (43 %)
- Flest med høyere utdannelse, høy inntekt, yngre og menn
- Skårer relativt høyt på de fleste former for kritisk medieforståelse. Leser mange aviser og er svært opptatt av nyheter

Middels, digitalt orientert medieforståelse (28 %)
- Flest yngre og kvinner
- Mye kunnskap om algoritmer, eierskap av nettbasert medier og personvern, lite kunnskap om eierskap i tradisjonelle medier og medieregulering

Middels, analogt orientert medieforståelse (20 %)
- Flest eldre
- Mye kunnskap om tradisjonelle medier og medieregulering, lite kunnskap om digitale medier. Papiraviser og TV er viktigste kilder til nyheter

Lav kritisk medieforståelse (9 %)
- Har oftere lav inntekt og uten høyere utdannelse
- Skårer lavere på de fleste indikatorer. Leser få aviser og er mindre interessert i nyheter

Les også: - Norske mediehus tjener penger på å distribuere falske nyheter