Nyheten om at TV 2 vurderer å sette bort produksjonen av «God morgen Norge» har skapt uro blant de ansatte som jobber med programmet helt siden den sprakk i februar.

I dag advarer tidligere TV 2-programleder Eli Strand mot å flytte programmet.

- Jeg synes dette er en veldig dårlig idé. Selv om jeg har veldig sterke følelser for «God morgen Norge», er det så mye av sjela til TV 2 som ligger i det programmet. Så rent personlig ville jeg sagt: Ikke gjør det, sier Eli Strand til Kampanje.

Les mer: Tidligere TV 2-anker om kanalens «God morgen Norge»-planer: - Dette er en veldig dårlig idé

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 sier det er viktig å huske på at ingen i TV 2 som mister jobben.

- Det er ingen mennesker som i dag står uten jobb. Det er viktig å huske. Det er et krevende jobbmarked der ute, men hvis det skulle vise at vi overdrar «God morgen Norge, og her er ingen beslutning tatt, så beholder de ansatte jobben. Seerne vil heller ikke merke noen forskjell. De som lager programmet vil flytte til en annen adresse, men studioet blir som før på Aker Brygge. Dette er viktig for oss å få frem, sier Solbrække.

Solbrække legger til at hun «deler mange av de bekymringene som de ansatte har» og som også tidligere programledere i «God morgen Norge» som Kampanje snakket med trakk frem.

- Alle opplever usikkerhet når det handler om omstendigheter rundt arbeidsplassen sin og det har vi forståelse for. Men vi har brukt mye tid på å vurdere risikoen her, både når det gjelder programkvaliteten og avtalene til de ansatte og godene de har, sier hun.

På uttalelsene om at det er «en dårlig idé» å overdra programredaksjonen og resten av alle de som jobber med «God morgen Norge»-sendingene og det faktum at avstanden til TV 2-huset eventuelt vil øke, svarer hun:

- Det vil alltid være noen som aldri er fornøyd, men vi må ta hensyn til helheten. Vi må ha en helhetsvurdering rundt «God morgen Norge» og TV 2 som helhet. Situasjonen er sånn at vi tror programmet har større mulighet til å utvikle seg i et eksternt produksjonsmiljø. Det er riktig at «God morgen Norge» er tett knyttet til nyhetsorganisasjonen, men samtidig er det en type produksjon som skjer på utsiden av nyhetene. Vi tror også at de kreative miljøene en finner i et produksjonsselskap vil ha positive effekter på programmet.

- Men avstanden til TV 2-huset vil øke?

- Det har sine ulemper at den fysiske avstanden blir større. Når folk møtes ved kaffeautomaten, skjer det store ting. Men det er kaffeautomater også i produksjonsbransjen.

Å flytte ut «God morgen Norge», dersom det eventuelt skulle skje, tror Solbrække også kan bidra til at TV 2s ordinære nyhetsproduksjon kan styrkes.

- Kjernevirksomheten i TV 2s nyhetsproduksjon kan også få et løft. Det vil gi oss større muligheter til å utvikle journalistikken i Oslo og utenfor Oslo. Men igjen, og det er viktig for meg å understrek, at dette foreløpig er en innstilling fra prosjektgruppa og det er ikke formelt vedtatt. Vi vet ikke hva det endelige utfallet blir, sier hun.

Uansett utfall er beskjeden klar fra nyhetsredaktøren:

- Vi skal satse mer og det viser også langsiktigheten i produksjonsavtalen som er på fem år. Det viser hvor mye TV 2 satser på «God morgen Norge», sier Karianne Solbrække.