Det har kommet inn 428 klager til Kringkastingsrådet før morgendagens møte. 19 av dem dreier seg om NRKs dekning av Statens kunstnerstipend, som denne gangen blant annet gikk til de tre kunstnerne bak forestillingen «Ways of Seeing».

Forestillingen viste som kjent et bilde av justisministerens hus, og Black Box teater  ble anmeldt av daværende justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen for filmingen. Hun viste til at det var blitt fremsatt trusler mot paret i etterkant av forestillingen. Bertheussen er nå mistenkt av PST for alle trusselhendelsene.

Felles for klagene til Kringkastingsrådet er at de mener NRKs nettsak med tittelen «Kunstnere bak «Ways of Seeing» får 2,7 millioner i stipend» er i overkant tabloid og misvisende.

«Med denne saken tar NRK spranget fra en i stigende grad tabloid nyhetskilde til å være en aktør som fullt ut nører oppunder de voksende høyrepopulistiske kreftene i samfunnet», skriver danser, koreograf og forfatter Janne-Camilla Lyster i sin klage. 

«Jeg opplever at NRK i dette tilfellet lager tendensiøs journalistikk og er meget skuffet over statskanalens  dekning av stipendtildelingene 2019 der totalt 861 kunstnere har fått ulike individuelle stipend», skriver dansepedagog og kulturleder Tone Øvrebø Johannessen.

NRKs sak ble endret flere ganger, først samme dag med at fristen for å søke på stipendene var 15. oktober, altså før «Ways of Seeing» hadde premiere. Deretter ble saken oppdatert med at to av kunstnerne har fått stipender fra Kulturrådet tidligere. Tre dager etter publisering ble saken endret med en «presisering og tydeliggjøring av at kunstnerstipenderne utbetales over flere år».

Andre klagesaker som tas opp i morgendagens møte er omtale av mennesker med funksjonsnedsettelse, hvordan distriktene dekker omstridte saker, og et innslag i Flippklipp.

Over en fjerdedel av klagene som er kommet inn, handler om NRKs humorprogram «Satiriks på ekte». Det er særlig stuntet der Satiriks-redaksjonen oversatte utdrag fra Anders Behring Breiviks manifest til nynorsk og publiserte dem i kommentarfeltet til nettavisen Resett, som har utløst klager.

Over 80 klager på «Satiriks på ekte» handler om dette innslaget.

Et knippe av klagene på «Satiriks på ekte» handler også om stuntet der komiker Thomas Teige inntok scenen som utviklingsminister Dag Inge Ulstein foran tusenvis av klimastreikende ungdom og lovet full stans av all oljeproduksjon i Norge fra 2032.