En nyhetssak om at tre av kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» på Black Box teater i Oslo får Statens kunstnerstipend på til sammen 2,7 millioner kroner, var blant sakene som ble behandlet av Kringkastingsrådet i dag. Det hadde kommet inn 19 klager på saken «Kunstnerne bak «Ways of seeing» får 2,7 millioner i stipend», som ble publisert på NRK.no 29. mars i år, og mange av dem fra andre kunstnere. Saken ble fulgt opp med et intervju med Christian Tybring-Gjedde (Frp) med tittelen «- Ingen bør få offentlig støtte for å spre hat» et par timer senere.

Forestillingen «Ways of seeing» viste som kjent et bilde av huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), noe som førte til en anmeldelse fra Waras samboer Laila Bertheussen og en rekke trusler mot justisministerens bolig. Bertheussen er nå mistenkt av PST for å stå bak samtlige trusselhendelser.

Felles for klagerne er at de mener saken er tendensiøs og misvisende. NRK har fått kritikk for å koble utdelingen av stipendene til den løpende nyhetsdekningen av truslene mot justisministeren og for å slå sammen summene på stipendene som utbetales over flere år.

«Med denne saken tar NRK spranget fra en i stigende grad tabloid nyhetskilde til å være en aktør som fullt ut nører oppunder de voksende høyrepopulistiske kreftene i samfunnet», skriver danser, koreograf og forfatter Janne-Camilla Lyster i sin klage.

«Jeg opplever at NRK i dette tilfellet lager tendensiøs journalistikk og er meget skuffet over statskanalens  dekning av stipendtildelingene 2019 der totalt 861 kunstnere har fått ulike individuelle stipend», skriver dansepedagog og kulturleder Tone Øvrebø Johannessen.

Les mer: Skal behandle klager på NRK-sak om kunstnerne bak «Ways of Seeing»

Redaksjonssjef Marianne Ytre-Eide i NRK var på plass for å forsvare publiseringen av saken.

- NRK mener det er relevant å fortelle at tre kunstnere som står midt i en stor offentlig debatt mottar til sammen 2,7 millioner kroner av en samlet pott, sa hun.

Hun fortalte videre at NRK etter publisering valgte å løfte informasjonen om at stipendene utbetales over flere år inn i ingressen, for å gjøre dette poenget enda mer tydelig.

Får kritikk av nestleder
NRK får kritikk fra postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og nestleder i Kringkastingsrådet, Torgeir Uberg Nærland, som ledet behandlingen av disse klagene.

- Jeg deler noen av vurderingene til klagerne. Jeg leser overskriften som tendensiøs og at man blåser dette opp, og så er det langt mindre dramatisk. På den måten bidrar NRK til å fyre opp et konfliktbilde med kunstfeltet på den ene siden og Frp på den andre siden. Jeg er ikke sikker på om det er NRK sin oppgave, sa han.

Han fikk støtte av Tove Karoline Knutsen i Kringkastingsrådet.

- Når jeg ser denne ingressen, ville jeg som vanlig leser oppfatte det sånn at de har fått stipend på grunn av støyen og på grunn av teaterstykket. Det har de vitterlig ikke. De har fått stipend for mange år med kunstnerarbeid, sa hun.

Selbekk: - Naturlig og legitimt
På den andre siden fikk NRK støtte av Ove Vanebo, Vebjørn Selbekk og Trude Drevland.

- Det ville vært pussig om man ikke lagde en stor sak på det, fordi det har vært mye diskusjon rundt at enkelte politikere ønsker at man skal frata teatergruppen støtte. Da er dette veldig relevant å få frem. Det viser spennet i hva som skjer. Gruppen selv har sagt at de føler seg undertrykt av politikere og dårlig behandlet av det offentlige. Da er dette en måte å få frem at bildet er sammensatt, sa Vanebo.

- Det er viktig å være klar over at det er teatergruppens plass i nyhetsbildet som gjør dette til en nyhetssak. Støttetildelinger skjer hele tiden til ulike kulturformål, men det er debatten som gjør at dette blir en sak hos NRK. Det er helt naturlig og legitimt, sa Selbekk.

- Altfor få vet om hvor viktig slike stipend er for kunstnere og at de blir delt ut. Jeg synes i grunn at NRK gjorde jobben sin, sa Drevland.

Eriksen: - Bidrar til NRKs ambisjon
Torgeir Uberg Nærland stod på sitt og utfordret kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen på hvordan saken svarer til NRKs ambisjon om å være samlende og motvirke polariserende tendenser i samfunnet.

- Hvordan skal man gå inn i saker som er veldig konfliktdrevne? Skal man skape mer konflikt, eller skal man dempe? Det er et generelt spørsmål og jeg ser at det er vanskelig. I denne saken tenker jeg at NRK gikk inn for å lage konflikt eller sette fyr under bålet, sa Nærland.

- En del av det å samle er å vise mangfoldet i meninger og sørge for at vi har en offentlig arena der alle disse standpunktene møtes, og ikke foregår parallelt, svarte Thor Gjermund Eriksen.

- Det gjør NRK ved å skape en raus og mangfoldig fellesarena for debatt og nyhetsjournalistikk. Vi må passe på at ulike meninger kan stå sammen mot hverandre i offentligheten, og i så måte mener jeg denne saken bidrar til det som er NRKs ambisjon, avsluttet han.

Behandlet ikke Satiriks-klager
Det hadde kommet inn 428 klager til Kringkastingsrådet før dagens møte. Rundt 100 av dem handlet om Satiriks, og det er særlig stuntet der Satiriks-redaksjonen oversatte utdrag fra Anders Behring Breiviks manifest til nynorsk og publiserte dem i kommentarfeltet til nettavisen Resett, som har utløst klager.

Denne saken er klaget inn til PFU og ble derfor ikke behandlet av Kringkastingsrådet.