Trønder-Avisa-konsernet, som også omfatter Namdalsavisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen.

For aksjene som Polaris nå overtar, betaler selskapet 23,9 millioner kroner.

Oppkjøpet skjer gjennom en intensjonsavtale der LL Inntrøndelagen selger seg ut av selskapet, opplyser Polaris i en pressemelding. Samtidig fortsetter den andre lokale eieren, AS Nord-Trøndelag, med en eierandel på 44 prosent, etter et nedsalg på 7,9 prosent av aksjene.

Kjøpte seg inn i 2010
Polaris Media eier fra før 10,1 prosent av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010. Etter oppkjøpet vil eierposten være på 56 prosent. Trønder-Avisa konsern vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS.

– Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa konsern med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i, og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Polaris Media, som også eier blant annet Adresseavisen, forsøkte i april 2018 å kjøpe Trønder-Avisa, men salget ble stoppet av flere investorer i LL Inntrøndelagen, skrev avisa selv.

Krevende omstilling
– Vi har sett at omstillingen i mediebransjen er krevende, og de to lokale eierne henvendte seg til Polaris Media med spørsmål om et større eierskap i konsernet, fordi vi så at dagens eierskap kunne være et hinder for en videre utvikling av konsernet, sier styreleder i Trønder-Avisa Bjørn R. Skjelstad, som representerer AS Nord-Trøndelag.

– Når vi selger oss ut av selskapet, er det fordi vi vil at Trønder-Avisa skal utvikle seg videre, få et sterkere eierskap og skal kunne befeste sin posisjon som et viktig regionalt mediehuskonsern, sier Torgeir Anda, styreleder i LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa.

Avtalen som er inngått, må godkjennes i ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene og konsernstyret i Polaris Media, og deretter godkjennes av Konkurransetilsynet.