Artikkelen blir oppdatert.

Klokken 10.00 i dag legger konsernsjef Are Stokstad fram Amedias resultat for fjerde kvartal. 

Amedia leverer et brutto driftsresultat på 467 millioner i 2018. 

- Det er med stor stolthet jeg legger frem disse resultatene, de er meget gode. Vi har en kraftig digital vekst og det er den digitale veksten som driver det sterke resultatet vi nå legger frem, sier konsernsjef Are Stokstad på resultatpresentasjonen som pågår i mediekonsernets hovedkvarter i Akersgata i Oslo.

Ørliten nedgang
Stokstad framhever Nettavisen og den store porteføljen som drivere bak veksten.

- Oppkjøpet av Nettavisen kombinert med solid vekst i lokalavisene har styrket Amedia vesentlig gjennom fjoråret, sier konsernsjef Are Stokstad i en pressemelding.

Selv om resultatet på 467 millioner kroner er høyt, er det likevel svakt ned fra 2017-resultatet som endte på 476 millioner kroner.

- Resultatet vårt for 2018 kommer på toppen av de sterke resultatene vi hadde også i 2017 og i 2016. Så selv om vi begynner å bli litt bortskjemte med gode tall, slutter vi ikke å glede oss over tallene, sier finansdirektør Gisle Torheim under resultatpresentasjonen.

Amedias resultat før skatt ble i fjor på 396 millioner kroner, mot 420 millioner kroner i 2017.

Passerte 1,5 milliarder for første gang
De siste årene har mediekonsernet satstet beinhardt på digitalt abonnement. Amedias aviser økte i 2018 antall rendigitale abonnenter med 30 prosent til 212.000, ifølge meldingen fra konsernt. Dette tilsvarer 40 prosent av konsernets 538.000 abonnenter. Opplagsinntektene vokste med fire prosent og passerte for første gang 1,5 milliarder. Samlet når konsernets mediehus ukentlig ut til 2,2 millioner lesere. I januar tok Dagbladet og Aller Media i bruk Amedias identitets- og innloggingsløsning aID.

Konsernets digitale annonseinntekter økte i 2018 med 40 prosent til 427 millioner, både som følge av kjøpet av Nettavisen og fra 11,1 prosent vekst i lokalavisene. Samtidig var fallet i papirannonseringen lavere enn tidligere. I sum økte Amedias annonseinntekter med tre prosent, opplyser mediekonsernet i formiddag.

Amedias samlede inntekter økte i 2018 med 37 millioner til 3.570 millioner.

- Våre 2.000 ansatte har jobbet hardt for å oppnå disse gode resultatene. Samtidig har vi foretatt store investeringer i godt innhold og bedrede annonseprodukter, sier Stokstad.

Bonnier-allianse og norsk avisoppkjøp
Amedia har de siste månedene investert i lokalaviser både i Norge og Sverige. Før jul inngikk mediekonsernet en avtale om overtagelse av de ni lokalavisene til Nordsjø Media, og disse avisene blir nå integrert i Amedia-konsernet. I februar ble mange overrasket da Amedia gikk sammen med Bonnier om å kjøpe det svenske lokalaviskonsernet Mittmedia. Det norske mediekonsernets andel blir 20 prosent.

- Vi jobber aktivt for å utvikle samarbeidet med andre publisister. Det er nødvendig for å sikre konkurransekraft i møte med internasjonale aktører, kommenterer Stokstad i resultatmeldingen.

Amedia varsler fortsatt vekst i 2019.

- Vi har en svært positiv utvikling i Nettavisen og lokalavisene våre, og integrasjonen av Nordsjø Media vil løfte konsernet ytterligere, sier Stokstad.

Amedia var ved utgangen av 2018 gjeldfritt og har en solid finansiell stilling med en egenkapitalandel på 60,1 prosent.

Her kan du se tallene til Amedia for 2018. Alle tall i MNOK. 

Amedia 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 3.570 3.533  + 1,0
Driftsresultat    467   476   - 1,9
Resultat før skatt    396   420  - 5,7