Fredag morgen la Kulturdepartementet og Trine Skei Grande frem nytt lovforslag i kampen mot ulovlig utenlandsk spillreklame. Med unntak av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er det i dag forbudt å markedsføre pengespill i Norge.

- Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over tv-skjermene i norske hjem hver uke, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet fredag morgen.

Kanaler som sender fra utlandet og til det norske markedet har en åpning til å selge og videreformidle ulovlig, utenlandsk spillreklame i dag. Med det nye lovforslaget håper departementet å bedre hverdagen til spilleavhengige, og de som er i risikosonen. 

Det nye forslaget åpner opp for at Medietilsynet kan slå ned på distributørene om de lar kanalene sende ulovlig spillreklame. Med andre ord flyttes ansvaret fra kringkasterne og innholdsleverandørene og over på distributørene. Med den mulige endringen i Kringkastingsloven vil både tv-distributører og bredbåndsleverandører rammes.

Nordic Entertainment Group og Discovery Networks Norge, som begge sender spillreklame fra utlandet, mener forslaget i verste fall kan føre til kanaldød og en betydelig reduksjon i norsk innholdsproduksjon.

Les også: - Tv-kanaler som TV3, Viasat 4, TV6, Max, Vox, Fem og Eurosport kan forsvinne

- Har ikke ressursene for å håndtere dette
Kommunikasjonssjef i Get, Sebastian Eidem, mener det nye forslaget inneholder både prinsipielle, praktiske og økonomiske konsekvenser man må se nærmere på

- Vi har verken systemene eller ressursene for å håndtere det departementet nå foreslår, og dette vil også være en form for sensur som reiser en del ekstra problemstillinger. Tidligere har innholdsleverandørene hatt det praktiske ansvaret for at innholdet følger norsk lov. Sladding var det eksempelvis kringkasteren som tok seg av før i tiden. Vi ønsker en dialog med departementet for å diskutere dette mer i detalj når vi har fått gått i dybden på hva forslagene faktiske vil innebære, sier Eidem til Kampanje.

Han opplyser at de nå skal svare på høringen, og at de ønsker å være løsningsorienterte.

- Vi må møte departementet og forklare de begrensningene og prinsipielle utfordringer vi ser. De forelegger nå både forbud på tv og bredbånd. På tv-siden er det avtaler mellom oss og innholdsleverandørene som departementet peker på som et virkemiddel, men på bredbåndssiden er det ikke det samme. Begge deler vil være vanskelig, men det vil være enda verre på brendbåndssiden. På begge plattformer snakker vi om en slags sensur. Jeg tror derfor det er viktig at vi får tegnet et godt bilde for departementet før de går videre.

- Ikke begeistret
Eidem forteller at Get i utgangspunktet ikke mener noe om tematikken, men om hvordan man skal håndheve det.

- Vi har ikke gått opp alle linjene for hvordan noe sånt kan håndheves, men vi er ikke begeistret over å bli pålagt ansvar som krever ressurser og ekstrainvesteringer hos oss.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor, Scott Engebrigtsen, skriver i en e-post at det enda er litt tidlig å kommentere på det som foreligger.

- Vi må nok bruke litt tid på å sette oss inn i detaljene før vi eventuelt kommenterer på lovforslaget, men på generelt grunnlag er vi som distributør lite begeistret for å gjøre inngripen i kringkasternes innhold, skriver han til Kampanje.

Les også: TV 2-sjefen sabler ned rivalenes kamp om spillreklame-millioner