Grethe Gynnild-Johnsen blir NRKs første redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK, skriver NRK. Stillingen er opprettet som følge av at Stortinget og generalforsamlingen i fjor ga NRK et oppdrag om å ta et selvstendig ansvar for norsk mediemangfold.

- NRK skal være en god samarbeidspartner for lokale og regionale mediehus, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

NRK-sjefen har satt i gang et prosjekt om mediemangfold og samarbeid, og toppledelsen i NRK skal nå utarbeide tydeligere ambisjoner, mål og tiltak for å innfri på oppdraget fra Stortinget, forteller han.

- Som allmennkringkaster må NRK være relevant for alle. Vi skal nå fram til alle deler av befolkningen og vi skal bidra til å styrke norsk språk og kultur. Vårt mål er å styrke vårt forhold til publikum i Norge sammen med lokale og regionale mediehus, sier Eriksen.

- Vi skal for eksempel utforske et utvidet samarbeid med Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Det kan gi oss som allmennkringkaster bedre tilgang til teknologi og kunnskap som til sist vil gi kunne gi et forbedret tilbud til publikum på alle plattformer. Slike miljøer vil også kunne finnes andre steder i landet, sier kringkastingssjef Eriksen.

Grethe Gynnild-Johnsen er tidligere distriktsdirektør i NRK.

- Det norske mediemangfoldet er unikt. Og det er under press i en global konkurranse. Det vil være helt fantastisk om NRK sammen med øvrige mediehus kan styrke tilbudet til publikum i Norge, sier Gynnild-Johnsen.