Det svenske mediekonsernet MTG er snart klar for å gjennomføre den store selskapssplitten, og selv om de to selskapene MTG og Nordic Entertainment Group (Nent) i dag drives som to selvstendige operasjoner, legger MTG-sjef Jørgen Madsen Lindemann, frem sitt siste årsregnskap for begge de to selskapene samlet.

Her kommer det frem at selv om omsetningen var under forventningene med en organisk vekst på kun én prosent, var et justert driftsresultat på 568 millioner svenske kroner noe bedre enn det analytikerne trodde på, skriver Dagens Industri.

- Nordic Entertainment fortsetter å vise til sterke resultater med sitt niende kvartal med økt salg og bedre resultater. Viaplay øker igjen sin abonnementsbase til et veldig sunt nivå. Veksten i strømmeplattformen har fortsatt på en måte som mer enn demmer opp for de fallende nivåene til lineær seing, sier konsernsjefen i MTG, Jørgen Madsen Lindemann i kvartalsrapporten.

Øker på Viaplay
Borer man dypere ned i tallene for fjerdekvartal i mediedelen til Nent, viser kvartalsrapporten at omsetningen økte fra 3,2 milliarder svenske kroner til 3,4 milliarder kroner. Veksten skyldes først og fremst veksten på Viaplay og den svenske radiovirksomheten, heter det i rapporten.

- Det svenske tv-markedet forventes å vokse, mens det danske og norske tv-markedet forventes å gå tilbake, skriver MTG i kvartalsrapporten.

- Salget av fri-tv og radio økte med tre prosent. [...]  Det svenske markedet for tv-reklame anslås å ha vokst, mens det danske og det norske markedet anslås å ha gått tilbake, heter det  i rapporten.

MTG sier til Kampanje at de ikke ønsker å gi noen kommentarer knyttet til utviklingen på det norske markedet fremover i 2019.

Mister radiolyttere
Seertallene for den norske tv-virksomheten øker til 17,7 prosent markedsandel i det kommersielle tv-markedet (15-49), mens MTG sliter mer med radiodriften der lyttertallene har gått ned.

Driftsoverskuddet økte med 23 millioner svenske kroner til 532 millioner i fjorårets fjerdekvartal. Samlet for året tjente Nordic Entertainment 1,6 milliarder svenske kroner.

Bruker millioner på selskapssplitt
MTG forbereder seg nå på å gjennomføre selskapssplitten der mediekonsernet deler seg i to selskaper; MTG, som skal satse på blant annet e-sport og nye digitale tjenester, og mediekonsernet som skal hete Nordic Entertainment Group (Nent). Splitten skal opp på generalforsamlingen i MTG den 7. februar.

Transaksjonskostnadene knyttet til splitten belaster MTG-resultatet med seks millioner kroner i fjorårets fjerdekvartal.

- Vi er sikre på at både MTG og Nent har en lysende fremtid som separate og mer fokuserte organisasjoner. Splitten vil gjøre oss tydeligere og raskere, med to talentfulle team og produktporteføljer som er mer relevante for våre kunder.

Samlet som konsern kunne det svenske selskapet vise til en omsetning på 19,74 milliarder svenske kroner for hele 2018. Det var kraftig opp fra 2017-omsetningen på 17,53 milliarder kroner. Overskuddet før skatt endte på 1,58 milliarder kroner i det som sannsynligvis blir MTGs siste årsregnskap som ett selskap.

Her kan du se regnskapstallene til MTG for 2018. Alle tall i MSEK. 

MTG 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 19.742 17.537 + 12,5
Driftsresultat 1.581 923 + 71,2
Resultat før skatt 1.532 859 + 43,9