Etter det Kampanje kjenner til, er TV 2 i ferd med å utrede en «outsourcing» av «God morgen Norge» til et eksternt produksjonsselskap. Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 bekrefter overfor Kampanje at de har luftet ideen med de ansatte denne uken.

- Dette er en diskusjon vi har hatt jevnlig de siste årene. Vi har fortalt de ansatte om at vi er på et idéstadium, og det er fordi vi ønsker å ha en åpen dialog, sier Karianne Solbrække til Kampanje.

Redaksjonen i «God morgen Norge» teller nesten 20 stykker, i tillegg til teknisk personal. De kan dermed følge i samme fotspor som «God kveld Norge», som ble satt bort til Mastiff i 2016. Den store forskjellen er at «God kveld Norge» var det siste programmet som ble produsert av programavdelingen i TV 2, mens «God morgen Norge» produseres av aktualitetsavdelingen i TV 2, og ligger derfor under ansvarsområdet til nyhetsredaktøren.

Les mer: TV 2 setter bort «God kveld Norge» - Mastiff får jobben

- Naturlig å diskutere
- Hvorfor har dere denne diskusjonen nå?

- TV 2 er basert på en enterprise-modell, sånn at de aller fleste programmene våre skjer i et eksternt produksjonsselskap, som «Åsted Norge» og «God kveld Norge». Det handler om å stimulere produksjonsbransjen. «God morgen Norge» har hatt en lang tradisjon in-house, men kjernevirksomheten vår er nyheter og sport, og da er det naturlig å diskutere det som er unntaket, sier Solbrække.

- Men når dere tar opp denne diskusjonen igjen, er det fordi dere ønsker å sette det bort?

- Per nå vurderer vi prosessen videre. Vi har ikke tatt noen beslutninger i det hele tatt. «God morgen Norge» er et flaggskip i TV 2 og et program vi skal satse stort på i tiden fremover.

- Vil reaksjonene hos de ansatte være avgjørende for vurderingen dere tar?

- TV 2 vil sammen med tillitsvalgte og i dialog med de ansatte vurdere denne ideen, så får vi komme tilbake til hva resultatet av det blir. Det er altfor tidlig i prosessen til å gå inn i det.

- Foruten de ansattes reaksjoner, hva vil spille inn i vurderingen?

- Det viktigste for oss er at «God morgen Norge» forvaltes godt som program og konsept, fordi TV 2 ønsker å satse mer fremover og vurderer programmet som en veldig viktig del av TV 2. Det handler primært om at kvaliteten på programmet skal være høy og at de ansatte skal ha gode forhold.

TV 2-klubben innhenter reaksjoner
Nestleder i TV 2s redaksjonsklubb, Leslie Tangen, sier at de fortsatt er i ferd med å innhente reaksjoner fra de ansatte etter at de ble informert om forslaget i går.

- Det er fortsatt veldig tidlig i prosessen. Nå har vi akkurat fått info, og vi er i gang med samtaler på forskjellige nivåer for å finne ut av hvordan de ansatte reagerer på dette, sier han til Kampanje.

- Vi er alle en del av et stort fellesskap, og det er én av grunnene til at vi er nysgjerrige på utfallet av dette, legger han til.

- Rent prinsipielt, skulle du helst sett at produksjonen forble internt i TV 2?

- Vi ser det som en stor fordel at TV 2 til en hver tid er et så stort mediehus som mulig, med alle ansatte under eget tak, men verden forandrer seg.

Går i dialog med produksjonsselskaper
TV 2 går i disse dager også i dialog med eksterne produksjonsselskaper om en mulig overtakelse av «God morgen Norge».

- Vi starter med det nå. Jeg er helt sikker på at «God morgen Norge» er et attraktivt program, sier Karianne Solbrække.

- Hvordan er fremtiden til «God morgen Norge» i en tv-hverdag som er stadig mindre lineær?

- Vi har et langt perspektiv på «God morgen Norge», og jeg er sikker på at programmet holder seg stabilt. Vi er det lengstlevende morgenprogrammet i Norge og har en dekning på rundt en halv million seere hver dag med live og reprise. Jeg er helt overbevist om at programmet også har en fremtid på strømming.

- Når vil dere ta en endelig avgjørelse?

- Det er for tidlig å si.