- Lab2 skal være et kraftsenter for fremtidens nyhetsjournalistikk i TV 2, som styrker oss på undersøkende journalistikk, presentasjon og publiseringsløp av nyhetene våre i en ny tid, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i en pressemelding fra TV 2.

Lab2 skal organiseres som et ettårig prosjekt, med en prosjektgruppe med tre faste deltakere, en datajournalist (ny stilling), en grafisk designer for visuell journalistikk (ny stilling), en reportasjesjef (ett års prosjektstilling) og rullerende reportere og fotografer, avhengig av prosjekt. Stillingen som reportasjesjef er utlyst internt, de to andre vil om kort tid lyses ut eksternt.

Prosjektet skal også bidra til å bygge opp gode samarbeidsarenaer internt i TV 2, styrke TV 2s bidrag til Media City Bergen og medieklyngen, og samarbeidet med Senter for undersøkende journalistikk.

I Lab2 skal alle i TV 2 få hjelp med det strategiske publiseringsløpet, hvordan de best mulig kan presenteres på de ulike plattformene og nå flest seere og lesere. Løpende saker, breaking news og store nyhetssaker som trenger en langsiktighet, og gjerne også mindre, kreative prosjekter som har ulike behov, skal få disse dekket hos Lab2.

Noen prosjekter vil jobbe med Lab2 fra A til Å, mens andre trenger hjelp i utvalgte faser, som presentasjon eller publiseringsløp.

Prosjektgruppen skal være synlig, utadrettet og sørge for at kompetanse deles og spres. Målet er at mange TV 2ere er innom Lab2 og selv lærer seg metodikken for å jobbe videre med den i det daglige.

– Vi er sikre på at Lab2 vil løfte journalistikken vår og gjøre oss enda bedre på undersøkende journalistikk. Med allmennkringkasteravtalen var vi også tydelige på at vi ville styrke redaksjonen i Bergen. Oppbemanningen skal være tydelig og synlig for innholdet vårt, og bidra til utvikling, nyskaping og å skape et miljø for fremtidens journalistikk, sier Sandnes og forteller at tre nye TV 2ere nå er ansatt ved hovedkontoret:

Malene Indrebø-Langlo (25) er ansatt som nyhetsreporter i innenriksredaksjonen i Bergen. Hun er opprinnelig fra Florø i Sogn og Fjordane, men er nå bosatt i Bergen hvor hun de siste årene har jobbet i Bergens Tidende.

Hannah Amanda Hansen (28) er ansatt som datajournalist i TV 2 Nyhetene og TV 2 Sporten.

Fra Universitetet i Bergen har Hannah MSc i informatikk og BSc i kognitiv vitenskap – et tverrfaglig forskningsområde som bruker teknikker fra blant annet kunstig intelligens, psykologi og lingvistikk til å forstå sinnet. De siste årene har hun jobbet som utvikler og scrum-master i Knowit i Bergen.

Svein Erik Giskegjerde (29) er ansatt som reporter i TV 2 Nyhetenes innenriksredaksjon i Bergen.

Svein Erik har vært tilknyttet TV 2 siden 2013. Han er utdannet ved Høgskulen i Volda. Hans journalistiske karriere startet i Sunnmørsposten før han kom til TV 2 hvor han har jobbet som reporter på TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Nyhetene og TV2.no. I tillegg har han blant annet jobbet med minoritetsnyhetene i TV 2 Skole.