- NRK er ikke i eiendomsbransjen, sier NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksen.

Men torsdag denne uken la kringkastingssjefen frem et forslag på planprogram for videre bruk av Marienlyst. NRK er nemlig på jakt etter et nytt hovedkvarter og de nye lokalene skal finansieres med omregulering og salg av den attraktive eiendommen på Marienlyst.

- Det har skjedd en enorm utvikling i måtene å produsere og publisere medieinnhold i løpet av alle årene NRK har vært på Marienlyst. Vi trenger nye, fleksible lokaler som bidrar til å utvikle NRK i tråd med målet om å være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse, sier Thor Gjermund Eriksen.

NRK vil i løpet av 2019 starte salgsprosess og søk etter ny lokalisering i Oslo-området.  

I forslaget som NRK-sjefen legger opp til, etter å tett dialog med Plan- og bygningsetaten i Oslo,skal ærverdige Marienlyst åpnes for byens befolkning og gi plass til 107.000 kvadratmeter boligareal, nye torg og møteplasser, store grøntarealer og ny næringsvirksomhet. Rundt en tredel vil være regulert til bolig og rundt to tredeler til næring. 

Det er hovedelementene i NRKs forslag til omregulering av den 85 millioner store tomten som i mer enn 80 år har vært NRKs hovedkontor.

Snart i flyttemodus:

Prosjektdirektør Jon Espen Lohne og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen vil i løpet av 2019 starte salgsprosess og søk etter ny lokalisering i Oslo-området. Foto: Knut Kristian Hauger.

Jakter nye lokaler
Radiohuset og Store Studio er fredet og blir stående. Alle andre bygninger skal etter planen rives. Det fredede Kringkastingshuset med Store Studio og tilknyttede grøntområder vil bli bevart og transformert til ny bruk innenfor de rammene fredningen gir.  

- Herfra er det blitt skapt og delt store og små øyeblikk som har samlet og engasjert folk i Norge gjennom generasjoner. Vi har lagt vekt på at planprogrammet skal gi grunnlag for å utvikle området med gode by- og bokvaliteter samtidig som de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, åpnet opp og gjort tilgjengelig for langt flere enn det som er tilfellet i dag, sier Eriksen.   

Det er ennå ikke bestemt hvor NRKs nye hovedkvarter skal ligge, så det store spørsmålet er dermed hvor Eriksen ser for seg at NRK skal ligge. 

- Det spørsmålet får jeg morgen, middag og kveld og av og til etter Kveldsnytt, sier Eriksen på pressekonferansen.

Blant alternativene som er lansert fra ulike hold er Tøyen, Økern, Groruddalen, Filipstad, Fornebu og Lillestrøm.

- Det er utrolig mange forslag og vi har virkelig ikke tatt stilling til hvor vi skal flytte. Grunnen til at vi ikke går inn i dette er av respekt for denne prosessen, sier Eriksen.

Planforslaget skal sendes ut på høring i seks uker.

Her kan du lese hele forslaget.