Inntektene til Polaris Media vokste med 10 millioner kroner i fjerde kvartal. Det var spesielt de digitale abonnements-og annonesinntektene som sikret vekst, men Polaris hadde også vekst i distribusjonsinntektene som følge av sterk vekst i distribusjon av netthandelsprodukter.

Kostnadene økte med 9 millioner som følge av salgsrelaterte kostnader og ekstraordinære prosjektkostnader.

Driftsresultatet ble på 42,9 millioner kroner i fjerde kvartal, opp 700.000 kroner.

- Det er digitale annonse- og abonnementsinntekter som bidrar til veksten, mens det er fortsatt fall i papirbaserte inntekter. Vi ser allikevel at papiravisen fortsatt er et attraktivt produkt for våre abonnenter og annonsører, så fallet i papirbaserte inntekter er redusert fra tidligere perioder, sier konsernsjef Per Axel Koch i kvartalsrapporten.

Polaris, som blant annet har Adresseavisen, Trønderbladet, iTromsø, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke i porteføljen, hentet inn 1.140 nye abonnenter i fjerde kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2017 økte antall abonnenter med tre prosent til 201.632. 64.505 av disse er digitale abonnenter.

- Vi får stadig flere abonnenter, og gleder oss over at antall abonnenter har økt med over 6000 i 2018 til mer enn 200.000 abonnenter. De nye abonnentene er digitale og yngre, og vi har hatt en vekst i abonnenter som kun kjøper våre digitale produkter på 20.000 i 2018 til over 64.000, sier konsernsjef Per Axel Koch.

For hele 2018 hadde mediekonsernet en inntektsvekst på 16 millioner kroner. Det utgjør en vekst på én prosent. Av en totalomsetning på 1,5 milliarder kroner, er  nestenen tredjedel digital.

Driftsresultatet sank fra 168,2 til 159 millioner kroner. Resultat før skatt økte fra 103 til 114 millioner kroner.