I september i fjor sendte NRK inn en søknad til Patentstyret om varemerkebeskyttelse av «Popquiz»-navnet. Bakgrunnen var lanseringen av det konkurrerende programmet «Finn Bjelkes popquiz» på Bauer Media-kanalen Radio Vinyl. Bauer Media la inn en protest på søknaden. 

Nå er Patentstyrets foreløpige konklusjon klar, og de avviser NRKs søknad på nesten alle punkter. Årsaken er at varemerket «mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres».

Det er programleder Finn Bjelke glad for.

- Vi har hele tiden ment at «popquiz» er en så generisk og generell betegnelse at det ville være vanskelig å ta patent på dette, skriver han i en e-post til Kampanje.

- Jeg er akkurat nå i Trondheim for å avholde et par pop quizer og returnerer til Oslo for min månedlige popquiz på Josefine Vertshus som jeg har gjort i 15 år. Jeg er glad for at dette (forhåpentligvis) er slutten på diskusjonen og at jeg kan bruke alle krefter på å fortsette å ha det moro med «Finn Bjelkes popquiz» på Radio Vinyl hver lørdag kl.11.00 presis, fortsetter han.

Får godkjent på ett punkt
NRK har søkt om varemerkebeskyttelse innenfor en rekke produktområder, inkludert sending av radio- og fjernsynsprogram, underholdningsvirksomhet, CD, DVD, dataspill, digitale applikasjoner, sosiale medier og blogger. Patentstyret har avviset dem alle, bortsett fra ett.
Patentstyret har funnet at de kan registrere varemerket for refleksvester.

- Den eneste malurten i begeret er at vi må skrinlegge planene om å dele ut popquiz-refleksvester i premier, men den kamelbiffen får vi spise, avslutter Finn Bjelke.

NRK har mulighet til å klage på den foreløpige konklusjonen. Da må de sende svar til Patentstyret med frist 6. mai.

Kampanje har vært i kontakt med advokat Kari Anne Lang-Ree i NRK som forteller at de i utgangspunktet opprettholder søknaden, men at de må komme tilbake med ytterligere kommentarer når de har lest uttalelsen fra Patentstyret.

- NRK har en gylden mulighet
Bauer Media-sjef Lasse Kokvik forteller at dette er en gledens dag i radiohuset. Han mener dette har vær en viktig prinsipiell sak.

- Vi er ikke overrasket over denne konklusjonen. Det var dette vi hadde håpet på. Det vi har vært overrasket over, er trykket og til tider ordbruken som har vært ført av NRK, som kanskje har vært under deres verdighet. De har ikke sluppet tak i denne saken, men nå har de en gylden mulighet til å ta seg sammen og la dette ligge, sier han til Kampanje.

At NRK har fått godkjent varemerkebeskyttelse av «Popquiz» på refleks og refleksvester, legger ingen stor demper på gleden til Bauer Media-sjefen.

- De har vunnet frem med å plassere «Popquiz»-logoen på refleksvester. Det tar vi til etterretning og lar det ligge.

Les mer: Steile fronter før popquiz-premiere - NRK foreslår nytt navn

- Beskriver innholdet i sendingen
I sin begrunnelse argumenterer Patentstyret for at en gjennomsnittsforbruker ikke vil oppfatte «Popquiz» som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjeneste.

«Varemerket består av ordene POP og QUIZ. POP er en forkortelse for engelske «popular» og betyr folkelig eller populær. Begrepet er ofte brukt som forkortelse på popmusikk (kilde: snl.no). QUIZ kan oversettes til «spørrelek» eller «gjettekonkurranse» (kilde: ordnett.no). Merketeksten POPQUIZ som helhet vil kunne oppfattes som en gjettekonkurranse innen popmusikk. Vi mener varemerket beskriver innholdet i varer som for eksempel CD'er og dataprogramvare, og for tjenester som sending og produksjon av radio- og fjernsynsprogram og underholdningsvirksomhet. Vi mener at når POPQUIZ benyttes på CD'er eller programvare så beskriver det kun hva varen inneholder, nemlig en spørrelek innen temaet popmusikk. Når det gjelder tjenester som sending og produksjon av radio- og fjernsynsprogram og underholdningsvirksomhet så beskriver POPQUIZ innholdet i sendingen og underholdningen, nemlig at denne dreier seg om en gjettelek innen musikksjangeren pop», skriver Patentstyret.

«Dere kan ikke få enerett til å bruke teksten POPQUIZ for de aktuelle varene og tjenestene. Næringsdrivende må fritt kunne bruke teksten POPQUIZ i markedsføringen av sine varer og tjenester uten å krenke noens varemerkerettigheter».

Les mer: NRK og Bauer Media i full Wikipedia-krangel: - Åpenbart helt latterlig