I september i fjor skrev TV 2 og staten under på avtalen som gjør TV 2 til allmenkringkaster, og 1. januar trådte avtalen i kraft. Den fem år lange avtalen sikrer TV 2 kompensasjon på opp mot 135 millioner kroner årlig for nettokostnadene knyttet til oppdraget, inkludert daglige nyhetssendinger.

Medietilsynet har fått i oppgave å føre årlig tilsyn med avtalen mellom TV 2 og staten, og akkurat nå er de ute i markedet for å finne en ekstern revisor som skal hjelpe dem med å gå TV 2s regnskap i sømmene og sørge for at de opprettholder prinsippene for et regnskapsmessig skille, og at midlene ikke kryss-subsidierer annen virksomhet i TV 2. Fristen for å komme med tilbud på anbudet går ut fredag.

- Dette dreier seg om en rammeavtale for tjenester innenfor revisjon, økonomiske rådgivningstjenester og juridisk bistand knyttet til statsstøtte og selskapsrettslige forhold. I rammeavtalen inngår blant annet bistand til tilsynsarbeidet knyttet til avtalen mellom staten og TV 2, men avtalen omfatter også annen type rådgivning som Medietilsynet måtte ha behov for, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet til Kampanje.

- Blir betydelig mindre
I anbudet estimerer Medietilsynet at kontrakten har en totalverdi på 3,5 millioner kroner i året. Det vil utgjøre 17,5 millioner kroner i løpet av hele den fem år lange avtaleperioden, men inkluderer
også annen rådgivning. Medietilsynet-direktøren understreker at det ikke er sikkert at de vil bruke så mye.

- Estimert totalverdi på hele rammeavtalen er 3,5 millioner kroner årlig – men hvor mye det faktisk blir, vil avhenge av behovet det enkelte år. Det er for tidlig å si noe nøyaktig om kostnadene til ekstern bistand knyttet til tilsynet med TV 2, men vi regner med at det blir betydelig mindre enn den estimerte verdien på hele rammeavtalen, siden den jo også tar høyde for bistand på andre områder, sier Velsand.

- Kommer Medietilsynet også til å bruke interne ressurser på tilsynet?

- Medietilsynet kommer også til å bruke interne ressurser på tilsynsarbeidet, men det er for tidlig å si noe ennå om omfanget.

- Kan aktører som har TV 2 eller Discovery, som har klaget inn avtalen for ESA, som kunder få dette oppdraget?

- Når det gjelder aktuelle leverandører, vil vi legge vanlige habilitetsregler til grunn i vurderingen.

- Hvordan har interessen for dette oppdraget vært?

- Fristen for anbudskonkurransen er fortsatt ikke ute, så vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå i ytterligere detaljer om denne avtalen nå.

Reagerer på seervekting
I oktober i fjor gjorde Discovery alvor av trusselen med å klage den ferske avtalen mellom TV 2 og staten til tilsynsorganet ESA.
De reagerer spesielt på vektingen av de ulike seergruppene i avtalen. 

- Når TV 2 selger reklame, er en seer en seer. Du må betale samme pris enten seeren er 35 eller 55 år. Men når TV 2 skal få penger av staten, skreddersyr de helt egne modeller for hvordan de skal føre inntekter på nyheter. Disse modellene får det til å se ut som nyheter er mindre lønnsomt enn det egentlig er, sa Espen Skoland i en pressemelding da klagen ble kjent. 

Les mer: Discovery klager TV 2-avtalen inn til ESA