Trond Giske, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, sier til Kampanje i dag at han tror intern strid i regjeringen er årsaken til at mediemeldingen lar vente på seg. Stortingsmeldingen skal definere norsk mediepolitikk og statens pengebruk på mediebedriftene de neste årene.

- Trine Skei Grande har sagt at det var KrFs inntreden i regjeringen som forsinket meldingen ytterligere. Jeg er nok mer redd for at den egentlige grunnen er en beinhard intern strid om hvor offensiv mediepolitikken skal være. Det er velkjent at Frp vil ha kraftige kutt i NRK-lisensen og i pressestøtten. Det er vel heller der slaget står enn at det er KrFs tre regjeringsmedlemmer som blir tungen på vektskålen, sier Giske til Kampanje.

Les hele saken: Trond Giske vil ha forlik om NRK-avgift - tror Frp forsinker Grandes mediemelding

Påstanden om Frp-motstand internt i regjeringen blir kategorisk avvist av mediepolitisk talsperson i Frp, Morten Wold. 

- Det er bare tull. Regjeringens arbeid med mediemeldingen går sin gang. Den ble utsatt på grunn av KrFs inntreden i regjeringen, slik at også de fikk sette sitt preg på mediepolitikken. Nå er meldingen i rute og den vil bli lagt fram i løpet av kort tid, sier Wold til Kampanje.

- Ikke noe press mot Grande
- Når kommer mediemeldingen?

- Jeg kan ikke gi noen eksakt dato, men den skal komme i løpet av vårsesjonen. Hvis Giske er utålmodig, så må han smøre seg med litt mer tålmodighet.

- Men du avviser at det er uenighet innad i regjeringen om mediepolitikken?

- Det er etter min oppfatning ingen intern strid i regjeringen om mediemeldingen. Det er ikke noe press mot Grande fra Frps stortingsgruppe. Vi har tvert om hatt en god dialog om meldingen og vi har gitt våre innspill til statsråden. Nå imøteser vi stortingsmeldingen med stor interesse, og vi er særlig spente på det som dreier seg om finansieringen av NRK.

- NRK kan finansieres på flere måter
- Hva slags modell er det egentlig Frp ønsker seg?
- I regjeringens plattform slår vi fast at NRK-lisensen skal fjernes. Det avgjørende er at vi nå får en ny finansiering av et stort og viktig mediehus som NRK, og det kan skje på flere måter. En mulig modell er en husstandsavgift, en annen er finansiering over statsbudsjettet og skatteseddelen, noe som sikrer at alle bidrar til å finansiere NRK, sier Wold.

Til Kampanje sier Trond Giske at Arbeiderpartiet har vært og fortsatt er skeptisk til at NRK skal finansieres over statsbudsjettet. Han advarer mot konsekvensene.

- Vi landet på husstandsavgiften da Stortinget behandlet finanseringen av NRK sist gang. Fordelen med den er at vi får minst politisk innblanding i finansieringen av NRK. Vi får egentlig en ny lisens som vil være knyttet til husstanden, en avgift som prisjusteres hvert år. Ulempen er at det er vanskelig å få en fullgod sosial profil, der er skattesystemet bedre, sier Giske, og fortsetter:

- Men drar du NRK-finansieringen inn i skattesystemet, så blir NRK-inntektene mye mer sårbare for politiske svingninger. Jeg har selv sett hvordan noen hundre millioner kroner kan forsvinne fra en budsjettpost en sen natt under forhandlingene om statsbudsjettet. Det kan jo skje at noen av de som er misfornøyde med NRK blir fristet til å omprioritere i budsjettet.

Blåser av Giske bekymringer
Det avviser Frp.

- Det er et velkjent argument. Men hvis vi velger å finansiere NRK over statsbudsjettet, så vil det ikke bli slik at regjeringen belønner NRK med økte inntekter hvis vi synes de har vært flinke, eller kutter hvis vi er misfornøyde. Det er ikke slik det foregår. Det viktigste for NRK er at de får en stabil og forutsigbar finansiering som sikrer driften.

Morten Wold er mer positiv til Giskes innspill om et bredt forlik om NRK-finansierinen og ny mediepolitikk.

- Jeg har ikke noe imot et forlik. Det er viktig at det er bred enighet om mediepolitikken. Hvis vi kan finne sammen om en løsning, så er det bra. Men først må vi se hva som kommer i mediemeldingen, og så får vi ta det derfra, sier Wold til Kampanje.