Neste lørdag feirer Dagbladet sitt 150-årsjubileum. Mens avisen forbereder seg til fest 19. januar, er stemningen i Oslo tingrett laber. Der møter Dagbladet som arbeidsgiver to oppsagte grafikere. Begge har lang fartstid i avisen.

De to grafikerne fikk sin oppsigelse begrunnet med Dagbladets outsourcing av den grafiske produksjonen til Aller Media, som for øvrig eier Dagbladet, og at det ikke var ledige stillinger å tilby i avisen. De to krever oppsigelsen kjent ugyldig og krever at ansettelsen overføres til Aller.

Bakteppet er at Dagbladet de siste 10-15 årene har kvittet seg med alle typografer. De to eks-ansatte, som mistet jobben våren 2018, var de to siste sideprodusentene.

- Det er ikke Dagbladet verdig
I Dagbladets lokaler i Aller-huset på Hasle murres det over rettssaken. Én av dem som reagerer er Dagblad-profil Tom Stalsberg.

- Jeg synes det er dumt og leit at denne saken har endt i retten, det er ikke Dagbladet verdig. Vi skriver mye om hvordan andre oppfører seg i arbeidslivet, da passer det seg ikke å havne i retten i et år der avisen fyller 150 år. Saken, slik jeg ser, det er dessverre en unødvendig belastning for den gamle avisen, sier Stalsberg til Kampanje.

Han har fulgt arbeidsrettssaken fra tilhørerbenken denne uken.

- Jeg har kjent dem så lenge jeg har jobbet her. Det er to kompetente og meget gode kolleger. Jeg synes ledelsen har opptrådt litt for firkantet. Slik jeg ser det har de to også blitt utsatt for en uverdig personalbehandling, sier Stalsberg.

Dagbladet har aldri tidligere sagt opp ansatte. Nedbemanninger i grafisk avdeling har flere ganger tidligere vært nær oppgjør i rettsapparatet, men har endt med løsning hver gang. Inntil nå.

 - Jeg fikk mitt første vikariat i 1985 og har vært fast ansatt siden 1990. Jeg kan ikke huske at det har vært mange arbeidsrettssaker i Dagbladet. Og sånn skal det ikke være. Her bør sjefene gå i seg selv, det som kommer fram er ikke hyggelig å høre, sier Stalsberg.  

- Beklagelig
Nyhetsredaktør Frode Hansen sier til Kampanje at han ikke ønsker å kommentere kritikken. Han kommenterer arbeidsrettssaken slik:

- Det er beklagelig at vi ikke har klart å løse denne saken utenfor retten. Vi har et ansvar for å sikre økonomisk forsvarlig drift av Dagbladet. Det betyr også at vi må finne den beste og mest effektive måten å produsere papiravisen på. Når saken likevel er kommet så langt, så vil vi ut fra respekten for rettsbehandlingen ikke gi ytterligere kommentarer, sier Hansen til Kampanje.

Redaksjonsklubben i Dagbladet sympatiserer med de to oppsagte grafikerne.

- Dagbladet har, til tross for mange år med synkende bemanning, klart å unngå oppsigelser. At det skjer nå, i en tid med arbeidsro og bedre økonomi, synes vi er veldig dumt. Jeg er derfor enig i at dette er en dum sak for Dagbladet. Redaksjonsklubben har sendt et åpent brev til ledelsen der vi stiller oss solidarisk bak de to kollegene og hvor vi oppfordrer til å finne en løsning på saken, sier klubbleder Anders Holth Johansen til Kampanje.

- Trist
Han forteller at det snakkes mye om rettssaken mellom avisen og de to grafikerne.

- Det er stor engasjement for de to kollegene blant redaksjonsklubbens medlemmer.

Også de ansatte i Aller Media misliker rettssaken. 

- Redaksjonsklubben i Aller Media har ikke diskutert saken formelt, ettersom den ligger i Dagbladet og vi ikke har vært berørt av saken. Vi kjenner heller ikke alle detaljene. Men på generelt grunnlag er det er selvsagt alltid trist at Aller Media eller våre datterselskaper sier opp dyktige fagorganiserte mennesker med lang ansiennitet. Det blir spennende å se utfallet av saken, sier leder for redaksjonsklubben i Aller Media, Anders Johan Stavseng, til Kampanje.

Kampanje har forsøkt å komme i kontakt med advokatene til de to grafikerne, uten å lykkes. Den ene grafikeren sier til Kampanje at han ikke vil kommentere saken.