Artikkelen er oppdatert med kommentarer fra både NRK og Norsk Filmforbund.

Forhandlingene mellom NRK og Norsk Filmforbund om en ny avtale har brutt sammen. Det bekrefter NRK.

- Hvis vi ikke kommer til en løsning, så kan det få store konsekvenser for NRKs dramaproduksjon, sier dramasjef Ivar Køhn til Kampanje.

Han viser til at Filmforbudet tidligere har oppfordret sine medlemmer til ikke å jobbe for NRK på bakgrunn av denne konflikten.

- Hvis så skjer kan det bli problematisk for våre produksjoner og vår publisering, sier Køhn.

Og kort tid etter at Kampanje har snakket med Køhn, bekrefter Filmforbundet at de oppfordrer til NRK-boikott blant medlemmene sine. 

- Vi vil i dag sende ut en mail til våre medlemmer for å informere om bruddet med NRK. Vi vil da oppfordre medlemmene til ikke å ta oppdrag for NRK før det kommer en politisk avklaring, sier leder i Filmforbundet, Sverre Pedersen, til Kampanje.

Les mer fra intervjuet med Pedersen lenger ned i saken.

- På tvers av all etablert praksis
NRK og Filmforbundet har forhandlet om en tariffavtale for Filmforbundets medlemmer. NRK opplyser at statskanalen ønsker å forvalte eget innhold selv. Dette er ikke forenlig med Filmforbundets krav om eksklusivt å forvalte arbeidet til sine medlemmer, hevder NRK.

- Vi har prøvd å få til en tariffavtale, men Filmforbundet har som betingelse at hvis vi inngår en tariffavtale, så må NRK akseptere at Filmforbundet får eksklusiv forvaltningsrett på alle rettigheter. Det mener NRK blir feil, sier Køhn til Kampanje.

- Kan det bli streik?

- Nei, vi har ingen tariffavtale, så det er ikke noe som er regulert sånn sett.

Uenigheten handler ifølge NRK ikke om lønn, ferie eller andre goder. Medlemmer av Filmforbundet får de samme betingelsene som andre ansatte i NRK, ifølge statskanalen.

- NRK mener at holdningen til Filmforbundet er helt på tvers av all etablert praksis i norsk arbeidsliv, og helt på tvers av alle andre tariffavtaler NRK har med sine 3400 ansatte. Vi ønsker å ansette medlemmer av Filmforbundet.  Det er dyktige folk. Vi betaler absolutt god og konkurransedyktig lønn som tar høyde for rettigheter. Derfor synes vi at det er naturlig at vi også kan bruke det de har laget slik vi ønsker, sier dramasjefen i NRK i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Avviser Filmforbundets krav:

Dramasjef Ivar Køhn i NRK mener at holdningen til Filmforbundet er helt på tvers av all etablert praksis i norsk arbeidsliv. Foto: Ole Kaland/NRK

Ber Stortinget rydde opp
Leder i Filmforbundet, Sverre Pedersen, vil ha Kulturdepartementet og Stortinget på banen i konflikten med NRK.

- Vi ber nå Kulturdepartementet og stortingets kulturkomité vurdere hvorvidt NRK kan kreve en avtale som er konkurransevridende sammenlignet med avtalene Norsk Filmforbund har med kommersielle kringkastere, sier Pedersen til Kampanje.

Så lenge konflikten pågår vil Filmforbundet at medlemmene holder seg unna NRK-produksjoner.

- Vi vil i dag sende ut en mail til våre medlemmer for å informere om bruddet med NRK. Vi vil da oppfordre medlemmene til ikke å ta oppdrag for NRK før det kommer en politisk avklaring, sier Pedersen.

Han beskriver konflikten slik:

- Konflikten dreier seg om hvordan NRK skal innrette seg erverv av rettigheter når våre medlemmer jobber med interne produksjoner i NRK. Vi har lignende avtaler med Virke, med de kommersielle kringkasterne, med private produksjonsselskaper og med strømmetjenester som Netflix, men ikke med NRK, sier Pedersen.

Bakteppet for kravet er Filmforbundets årsmøte for seks år siden.

- I 2013 vedtok våre medlemmer enstemmig på årsmøtet at forbundet skal forvalte deres rettigheter kollektivt og eksklusivt. Grunnen til at medlemmene ønsket det var at de opplevde at presset fra kringkasterne ble så sterkt at det ikke lenger var mulig å stå imot.

Dermed kom Filmforbundet med nye krav på vegne av sine medlemmer.

- Vi bestemte oss for å bruke samme modell som Tono for å sikre vederlag for utnyttelse av det medlemmene skaper. NRK har samme avtale med Tono, så dette er ikke noe nytt. Dette har de praktisert i mange år, sier Pedersen, og fortsetter:

- Det vi krever er lik lønn og like rettigheter uansett hvem man jobber for. På mange måter er det det gamle prinsippet fra arbeidslivet om lik lønn for likt arbeid vi krever.

- Krever like rettigheter:

- Det vi krever er lik lønn og like rettigheter uansett hvem man jobber for, sier leder i Filmforbundet, Sverre Pedersen. Her er han avbildet i forbindelse med fjorårets dramastreik. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix