Onsdag morgen legger mobilselskapet Telenor frem sine resultater for fjerde kvartal og helåret 2018. Tallene viser at telegigantens omsetning holdt seg relativt stabile på 28,1 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor. Driftsoverskuddet falt imidlertid fra 4,8 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner.

For mobiloperatsjonen i Norge fikk Telenor Norge 2.000 nye abonnementskunder i fjerde kvartal 2018 og omsetningen passerte for første gang fire milliarder kroner på helåret. 

Også antallet tv-kunder på kabel økte med 7.000 abonnenter siste år, opp fra 546.000 til 553.000 abonnenter. 

Les også: 

Ser en på tallene for tv-distributøren Canal Digital, så falt imidlertid omsetningen for første gang på flere kvartal. Omsetningen i fjerde kvartal i 2018 endte på 1.087 millioner kroner mot 1.152 millioner kroner på samme tid i 2017.

Det er en nedgang på 65 millioner kroner.

- Prisøkningene i Canal Digital var ikke nok til å demme opp for tapet av 13.000 kunder på vår satellitt-tv-virksomhet i fjerde kvartal, heter det i rapporten.

Tv-distributøren skriver i rapporten at også antallet kunder som kjøper tilleggsprodukter utover grunnpakkene har falt. Totalt fjoråret har Canal Digital på satellitt mistet hele 45.000 kunder.

- Den negative kundeutviklingen er primært et resultat av sterk fiberutrulling fra andre operatører, heter det i rapporten.

Resultatsmell
Driftsresultatet til Canal Digital i Norden endte 118 millioner kroner. Også det var en kraftig nedgang. Tilsvarende resultat i fjerde kvartal i 2017 var på 195 millioner kroner noe som gir en nedgang på 57 millioner kroner.

Selskapet skriver videre i rapporten at selskapet har gjennomført kostnadstiltak som har gitt lavere bemanning, mindre konsulentbruk og redusert markedsføring.

Tv-distributørenes samlede abonnementstall i Norden falt for første gang under 800.000 kunder i 2018.

Les også: Telenor møter ny mediekonkurranse med Google

Her ser du tallene til Canal Digital for årets fjerde kvartal. Alle tall i millioner kroner. 

Canal Digital 2108 2017 Endring i prosent
Omsetning 1.087 1.152 - 5,6
Driftsresultat 118 179 - 34,0