Antall fellelser gjort av Pressens Faglige Utvalg (PFU) har sunket til tross for at utvalget mottok flere klager i 2018 enn året før.

- Vi har et økende antall klager fra publikum. Det må leses som et tegn på at det er høye forventninger til journalistikken, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

I en årrekke har den samtidige imøtegåelsesretten punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten toppet brudd-statistikken. I 2018 ble mediene felt 21 ganger mot 23 ganger i 2017.

I 2018 var Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som stiller krav til kildebredde og kontroll av opplysninger, medienes svake punkt og hele 30 fellelser skyldtes brudd på dette punktet.

- Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier leder av PFU, Alf Bjarne Johnsen.

TV 2 ble felt flest ganger i Pressens Faglige Utvalg (PFU) i fjor. De brøt god presseskikk tre ganger og fikk kritikk to ganger.

- Selvfølgelig trives ikke vi med å være øverst på den listen. PFU og pressetikken er noe vi er veldig opptatt av og som vi bruker mye energi på i TV 2, sier sjefredaktør Olav Sandnes i TV 2.

TV 2 Nyhetene ble felt for å ha promotert dramaserien «Hvor er Thea?» under en nyhetssending. PFU mente at innslaget fremsto som en nyhetssak. TV 2 ble felt for brudd på Vær varsom-plakaten punkt 2.6 som handler om at det skal være et klart skille mellom journalistikk og reklame.

Videre ble programmene Åsted Norge og Senkveld felt.

- Vi vil nå sette inn ekstra ressurser for å styre vår kollektive, etiske bevissthet. Vi må ha høy bevissthet i alle produksjoner fremover, sier Sandnes til NTB.

Videre pådro Tidens Krav seg to brudd og en kritikk, Avisa Nordland ett brudd og to kritikk, mens Aftenposten og Nordlys brøt god presseskikk to ganger.

Antall klager øker
PFU mottok totalt 493 klager i 2018 mot 417 klager året før. Antall behandlede saker og antall uttalelser økte også i fjor sammenlignet med året før. Det er ikke langt unna saksmengden i 2016 da PFU mottok 500 klager.

- Vi er nesten oppe på «all time high», men det mener jeg er et godt tegn. Det betyr at publikum bryr seg, sier leder Alf Bjarne Johnsen i PFU.

Til tross for at utvalget mottok flere klager i fjor sammenlignet med året før har antall fellelser sunket noe. I 2018 var fellingsprosenten på 57 prosent mot 64 prosent året før.

Etterlyser korrekthet
Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som stiller krav til kildebredde og kontroll av opplysninger, var medienes svake punkt i fjor. Hele 30 fellelser skyldtes brudd på dette punktet.

- Det er en helt ny situasjon for oss. Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier Johnsen.

Kravet om samtidig imøtegåelse har toppet bruddstatistikken i en årrekke. I 2018 ble imidlertid mediene felt 21 ganger for punkt 4.14 mot 23 ganger i 2017.