DogTV har ingen tradisjon for å uttale seg politisk. Denne gangen har vi imidlertid ikke noe valg. Med et pennestrøk truer et flertall på Stortinget med å fjerne livsgrunnlaget for en allerede hardt presset bransje.

Økt konkurranse og nye forretningsmodeller er vi vant til. Et samlet miljø har i år etter år omstilt seg og levert. Både våre konkurrenter og vi har servert stadig bedre innhold under stadig økende press. Det har vært utfordrende, men også lærerikt og gøy.

Nå er det ikke så gøy lenger. Med Krf i regjering kommer kampen mot spillreklame til å intensiveres. Vi legger oss ikke opp i hvorvidt spillreklame er bra eller ikke, men konsekvensene av at et slikt forbud skal innføres over natta er enorme på et kulturpolitisk og ikke minst rent mellommenneskelig plan.

Flere hundre millioner kroner ut av en allerede presset bransje vil kort fortalt bety kroken på døra for lokale satsinger som sikrer oss kulturell identitet. Og et produksjonsmiljø som gjennom flere tiår har perfeksjonert kunsten å fortelle de norske historiene bedre enn noen andre vil pulveriseres.

Norskprodusert originalinnhold vil være det første som får lide om dette forbudet innføres. Det som kommer til å stå igjen vil være sport, innkjøpte serier med utenlandsk innhold, Netflix, HBO, Amazon Prime og Facebook.

Vår bønn til norske politikere er: Spillavhengighet er tragisk, men ikke bekjemp den på en måte som gjør at vi lokalt knekker ryggen samtidig som vi inviterer internasjonale aktører til ryddet bord. Dette må utredes bedre, ikke trumfes igjennom som en symbolsak. Her trenger vi bedre forutsigbarhet om vi skal overleve.

Ikke sett nådestøtet i en bransje som i flere år har kjempet med ryggen mot veggen for å fortelle norske historier til norske seere. Ikke sørg for at det eneste innholdet fremtidens generasjoner skal få se er produsert i andre land. Ikke legg et miljø som i årevis har kjempet for norsk kultur og identitet i grus.